Testinstrument AUDIT och DUDIT

Testinstrument AUDIT och DUDIT används för att identifiera problem med alkohol och droger.

Formulären AUDIT och DUDIT är evidensbaserade och lättillgängliga verktyg som identifierar problematiskt alkohol- och drogbruk och ger ett bra underlag för dialog mellan behandlare och klient/patient.

AUDIT och DUDIT rekommenderas för screening (identifiering) i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

AUDIT är ett frågeformulär som består av 10 frågor som används inom socialtjänst, hälso- och sjukvård etc. Med hjälp av AUDIT kan man identifiera om en person har alkoholproblem och även vilken sorts problem denne har. Det kan röra sig om riskfylld alkoholkonsumtion, skadlig alkoholkonsumtion eller ett alkoholberoende.

Audit formulär (pdf, 1 sida)

Audit tolkning (pdf, 1 sida)

Audit flödesschema (pdf, 1 sida)

Audit danska (pdf, 2 sidor)

Audit engelska (pdf, 1 sida)

Audit ryska (pdf, 2 sidor)

Audit slovenska (pdf, 2 sidor)

Audit spanska (pdf, 2 sidor)

Audit tyska (pdf, 1 sida)

DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test)

DUDIT är ett frågeformulär som består av 11 frågor. DUDIT-frågorna är utvecklat för att bedöma om problem med narkotika (inklusive beroendeframkallande medel) förekommer. DUDIT användas i hälso- och sjukvård, socialtjänst etc.

Dudit formulär (pdf, 2 sidor)

Dudit-e formulär (pdf, 2 sidor)

Dudit poängsättning (pdf, 2 sidor)

Dudit/Dudit-e snabbguide av testresultat (pdf, 3 sidor)

Samordnad individuell plan

Riktlinjer för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruk- och beroendeproblem

Samverkansdokument (extern länk)