Design thinking för bibliotek

Design thinking är en kraftfull metod för verksamhetsutveckling som kombinerar uppdrag och professionell behovsanalys med användarperspektiv. Genom att översätta Design thinking for libraries från engelska till svenska, kombinerat med att genomföra och dokumentera workshops där metoden tillämpas, hoppas vi på att metoden når fler

Mer inspiration hittar ni på Design thinking for libraries hemsida

Ladda ner de dokument du behöver:

Design thinking för bibliotek - verktygslådan (pdf)
Design thinking för bibliotek - praktiska övningar (pdf)
Design thinking på en dag (pdf)

Dokumenten finns också färdiga för att sändas till tryckeri - endast för icke-kommersiellt bruk:

Design thinking för bibliotek - verktygslådan 122 sidor A4 (pdf)
Design thinking för bibliotek - praktiska övningar 64 sidor A4 (pdf)
Design thinking på en dag 20 sidor A4 (pdf)

Översättningen är finansierad av läns/regionbiblioteken i Örebro, Uppsala, Skåne och Dalarna.