Blodgruppsserologiska tester

Blodgruppsserologiska tester utförs i Falun, Mora, Avesta och Ludvika. I Falun och Mora utförs analyser dygnet runt. När laboratoriet i Avesta och Ludvika är stängt kan akuta prover skickas till Falun.

Akut blodgruppering

Akut blodgruppering görs endast i samband med förenlighetsprövning. Den omfattar ABO- och RhD-bestämning. Antikroppsscreening utförs inte vid akut blodgruppering. Akutsvar kan svaras ut inom 45 min från det provet har anlänt till laboratoriet. Vid avvikande analysresultat kontaktas beställare och prov skickas för utredning till Akademiska Laboratoriet i Uppsala.

Eftersom en del kontrollmoment inte utförs, har den akuta blodgrupperingen inte samma säkerhet som den fullständiga grupperingen. Därför ska en akut blodgruppering endast begäras i medicinskt akuta situationer. Den akuta grupperingen gäller till dess att ett ordinarie blodgruppssvar lämnas.

Blodgruppering

Blodgruppering omfattar ABO- och RhD-bestämning samt undersökning av förekomst av irreguljära erytrocytantikroppar, s k antikroppsscreening. Undersökningen utförs dygnet runt vid blodcentralen i Falun. Antikroppsscreening utförs inte på barn < 4 mån.

Blodgruppering: Fullständig Blodgruppering svaras ut inom 24h.Vid avvikande analysresultat kontaktas beställare och prov skickas för utredning till Akademiska Laboratoriet i Uppsala.

Blodgruppering spädbarn: Akut erytrocytgruppering svaras ut inom 30 min från det provet har anlänt till laboratoriet. Ej akut spädbarnsgruppering svaras ut inom 12h. Vid avvikande analysresultat kontaktas beställare.

Direkt antiglobulintest, DAT

Med direkt antiglobulintest, DAT, påvisas antikroppar/komplement som i patientens blodcirkulation är bundna till erytrocyterna. DAT svaras ut inom 24 timmar. Vid positiv DAT kontaktas beställare.

Förenlighetsprövning

För patienter som inte är immuniserade görs BAS-test (Blodgrupps- och Antikropps Screen-test). BAS-testsvaret är ett svar på godkänd/ej godkänd BAS-test och information om hur länge BAS-testen är godkänd för blodutlämning.

BAS-test/BAS-test spädbarn: Akuta prover svaras ut inom 60 min från det provet har anlänt till laboratoriet. Rutinprover svaras ut kontinuerligt dygnet runt. Vid avvikande analysresultat kontaktas beställare och prov skickas för utredning till Akademiska Laboratoriet i Uppsala.

För immuniserade patienter görs MG-test (test Mottagare-Givare). Varje utvald erytrocytenhet testas mot patientprovet. Resultatet av MG-testen framgår av transfusionsdokumentet.

MG-test: Akuta prover med blodbeställning svaras ut inom 60 min från det provet har anlänt till laboratoriet. Vid avvikande analysresultat eller svårighet att hitta passande blod kontaktas beställaren.

Inför transfusion av plasma och trombocyter krävs ingen förenlighetsprövning.