Språkslingan Dalarna

Ett rikt och utvecklat språk är helt avgörande för ett barns utveckling av det egna jaget, och för barnets hela liv. Språket är en grundläggande rättighet och en förutsättning för att vi ska kunna ta del av och vara en del av samhället. Att arbeta med små barns språkutveckling är därför något som är angeläget för många aktörer i samhället.

Språkslingan Dalarna handlar om att alla Dalarnas barn ska få ta del av läsning och litteratur tidigt i sina liv. För att nå detta mål vill Språkslingan Dalarna skapa och lyfta samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård, förskola och andra aktörer i länet.

Arbetet drivs på ett plan inom Region Dalarna, tillsammans med barnhälsovårdsutvecklare, logopedi, folkhälsan och barn-och ungastrateg.

Tillsammans med Dalarnas bibliotek arbetar vi samtidigt lokalt i kommunerna med att skapa hållbar samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola – och andra samarbetsparter som kan vara aktuella. Arbetet utformas till en början i mindre skala tillsammans med de tre pilotkommunerna Mora, Gagnef och Leksand.

Länsbiblioteket driver satsningen med Språkslingan Dalarna.

Länsbiblioteket håller löpande i utbildning om små barns språkutveckling för all bibliotekspersonal i länet. Insatsen heter Kunskapspass. Ett extra Kunskapspass ges också för barnbibliotekspersonalen i Dalarna. Syftet är att barnbibliotekarierna sedan kan sprida kunskapen vidare till barnhälsovårdens sköterskor och förskolepersonal och andra personer i sina lokala språknätverk.

Vi arrangerar också varje år en utbildningsdag, Språkslingandagen, som vänder sig till personal inom bibliotek, barnhälsovård och förskola. Vi ser vikten av att jobba med frågan på bred front, inom hela Region Dalarna, och vill väcka frågan som en nödvändig del i arbetet för ett jämlikt och socialt hållbart Dalarna.

Illustrationer: Cecilia Heikkilä

Se filmen från Göteborgs stads satsning "Staden där vi läser för våra barn"!

Dela:

Hade du nytta av informationen?