Språkslingan Dalarna

Ett rikt språk är helt avgörande för ett barns utveckling - och för barnets hela liv! Språket är en grundläggande rättighet för barn. Språket är en förutsättning för att växa in i världen. För att vi ska kunna bli en del av samhället.

Logotyp Språkslingan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkslingan Dalarna är en satsning på små barns språk och läsning där barnet och bilderboken är i centrum. Vi som jobbar med Språkslingan kommer från bibliotek, barnhälsovård, förskola, logopedi och andra som möter det lilla barnet och dess vuxna i sitt arbete.

Vi ser läsningen med barnen som ett sätt att ge alla barn en bra start i livet. Detta handlar ytterst om att försöka skapa goda uppväxtvillkor för alla barn i Dalarna.

Länsbibliotek Dalarna driver satsningen.

Illustration av en fågel som läser ur en bok

Språkslingan Dalarna vill genom en rad insatser ge våra barn tillgång till läsning och litteratur tidigt i livet. Den första större insatsen vi har igång är en gåvobok som alla barn i Dalarna får när de är 8 månader. Barnet och dess vuxna får välja mellan tre böcker. Boken delas ut av barnhälsovården tillsammans med en folder om varför läsning tillsammans är så bra för barnets utveckling.

Genom Dalarnas bibliotek, Dalabiblioteken, får också alla barn en bok. Ett gåvokort ges till barnets vårdnadshavare, som sedan kan hämta bokgåvan på biblioteket.

Under 2023 har Länsbibliotek Dalarna fått medel från den nationella läsfrämjandesatsningen Bokstart för att fortsätta driva samverkan för små barns läsning och språkutveckling. Samarbete mellan bibliotek och förskola är då i centrum, och fler insatser är planerade och på gång.

Illustrationer: Cecilia Heikkilä