Språkslingan Dalarna

Ett rikt och utvecklat språk är helt avgörande för ett barns utveckling av det egna jaget, och för barnets hela liv. Språket är en grundläggande rättighet och en förutsättning för att vi ska kunna ta del av och vara en del av samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkslingan Dalarna är en satsning på små barns språk och läsning där barnet och bilderboken är i centrum. Vi som jobbar med Språkslingan kommer från bibliotek, barnhälsovård, förskola, logopedi och andra som möter det lilla barnet och dess vuxna i sitt arbete.

Vi ser läsningen med barnen som ett sätt att ge alla barn en bra start i livet. Detta handlar ytterst om att försöka skapa goda uppväxtvillkor för alla barn i Dalarna.

Länsbibliotek Dalarna driver satsningen.

Språkslingan Dalarna består av en pyramid av insatser som på olika sätt ska ge våra barn tillgång till läsning och litteratur tidigt i livet. Den första större insatsen vi har igång är en gåvobok som alla barn får när de är 8 månader. Barnet och dess vuxna får välja mellan tre böcker. Boken delas ut av barnhälsovården tillsammans med en folder om varför läsning tillsammans är så bra för barnets utveckling. Språkslingan delar även ut en pixibok vid 18-månadersbesöket på BVC. Ytterligare en bokgåva från Dalarnas bibliotek kommer att delas ut till alla nyfödda, och fler insatser är planerade och på gång.

Illustrationer: Cecilia Heikkilä

Dela:

Hade du nytta av informationen?