Bokningar på KTC

Bokning av lokaler på Kliniskt Träningscentrum (KTC).

Boka lokaler och material på KTC

Bokningar sker via vår interna hemsida på Intra, sök på KTC.

Arbetar du utanför Region Dalarna och vill boka lokal på KTC mailar du oss med en förfrågan till:

ktc.kontakt@regiondalarna.se