Dalarnas biblioteksförbund

Dalarnas biblioteksförbund är en ideell förening har till uppgift att i samverkan med länsbiblioteket främja biblioteksväsendets utveckling i länet och stimulera intresset för litteraturen i och om Dalarna.

Styrelsemedlemmar

Styrelsen för Dalarnas biblioteksförbund 2019 består av:

Karin Jönses Brandt, Rättvik
Katarina Bjelvenmark, Leksand
Maria Morén, Ludvika
Petra Gustafsson, Högskolan Dalarna
Ingvar Henriksson, Ludvika (ordförande)
Ann-Sofie Köpmans, Länsbibliotek Dalarna
Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna (sekreterare)
Linda Sävhammar, Regionbibliotek Östergötland
Jonas Åsenius, Region Dalarna
Suzanne Lazar, Region Dalarna (ersättare för Jonas Åsenius)

Varje år ordnar Dalarnas biblioteksförbund ett länsmöte i någon av länets kommuner.

Kontaktpersoner

Ordförande Ingvar Henriksson
E-post: ingvar.henriksson@ludvika.se
Telefon: 070-324 30 95

Sekreterare Maria Törnfeldt
E-post: maria.a.tornfeldt@regiondalarna.se
Telefon: 072-143 80 37