Psykisk hälsa

Här kan du läsa mer om psykisk hälsa och om arbeten som görs i Dalarna. Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

AKTUELLT!

Temaveckan Fokus på psykisk hälsa i Dalarna blir temamånad!

Klicka här för att läsa mer: Fokus på psykisk hälsa i Dalarna 2024

Therese OlssonBrukarinflytandesamordnare (BISAM)

Telefon: 023 - 77 70 12
E-post: therese.olsson@regiondalarna.se

Cecilia TegelbergSuicidpreventionsamordnare

Telefon: 072-085 00 64
E-post: cecilia.tegelberg@regiondalarna.se