Fokus på psykisk hälsa i Dalarna 2022

Fokus på psykisk hälsa i Dalarna

I samband med Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober 2022, riktar vi under en vecka uppmärksamheten på vad som görs för att främja psykisk hälsa i länet. Mellan den 10 och den 16 oktober 2022 arrangeras temaveckan ”Fokus på psykisk hälsa i Dalarna".

Program för temaveckan publiceras i slutet av september på denna sida
 
Under denna vecka bjuder organisationer, verksamheter och andra aktörer i Dalarna, in Dalarnas invånare till de olika aktiviteter som görs i länet för att främja psykisk hälsa. Temaveckan har genomförts varje år sedan 2019 och intresset att delta i veckan ökar hela tiden. Aktiviteter kommer att ske både via webben och ute hos aktörer. Vi strävar efter att deltagande i aktiviteterna ska vara kostnadsfria.

Det är Region Dalarnas avdelning för hälsa och välfärd som inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) har i uppdrag att genomföra uppmärksamhetsveckan "Fokus på psykisk hälsa i Dalarna". Samordnare av temaveckan är Therese Olsson, brukarinflytandesamordnare och Cecilia Tegelberg, samordnare för suicidprevention.
Arrangörer är Region Dalarna tillsammans med länets kommuner. 


 
Vill du vara medarrangör? Här finns mer information 
 
Arbetet med psykisk hälsa pågår året runt
Även om vi sätter lite extra fokus på psykisk hälsa under en vecka om året, så är det något som vi arbetar med varje dag, året runt. Här kan du läsa mer om vad vi gör.

Psykisk hälsa
WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.
Här kan du se en film om vad psykisk hälsa egentligen innebär.

Världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day) infaller varje år den 10 oktober. Syftet är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen. Den instiftades av World Federation for Mental Health 1992.

Dela:

Hade du nytta av informationen?