Fokus på psykisk hälsa i Dalarna 2023

Fokus på psykisk hälsa i Dalarna

Den 9 - 15 oktober 2023 (vecka 41) arrangerar Region Dalarna tillsammans med länets kommuner för femte året i rad temaveckan "Fokus på psykisk hälsa i Dalarna", där vi gemensamt lyfter olika initiativ till att främja den psykiska hälsan.

Här hittar du programmet för 2023 års temavecka. Varmt välkommen!

Gå till programmet

Under veckan kan invånare i Dalarna ta del av aktiviteter på temat psykisk hälsa, så som workshops, föreläsningar och kultur, som arrangeras av aktörer och verksamheter i länet som på olika sätt arbetar med psykisk hälsa. 

En stor del av aktiviteterna under temaveckan erbjuds och pågår året runt, men uppmärksammas extra i samband med denna vecka. 

Aktiviteter kommer att ske både digitalt och på plats på många ställen i länet. 

I Dalarna genomfördes den första temaveckan 2019 och har sedan dess vuxit sig allt större. Med temaveckan vill vi öka medvetenheten om psykisk hälsa, minska fördomar och myter och få människor att prata om psykisk hälsa. 

Anmälan av programpunkt till årets temavecka är nu stängd. Välkommen 2024. 

Mer information för dig som vill vara medarrangör

Samordnare av temaveckan
Samordnare av temaveckan är Therese Olsson, brukarinflytandesamordnare och Cecilia Tegelberg, samordnare för suicidprevention.
Du kan kontakta oss via: psykiskhalsa@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?