Fokus på psykisk hälsa i Dalarna 2022

Fokus på psykisk hälsa i Dalarna

Temaveckan är nu avslutad. Stort tack till alla som medverkat och deltagit under veckan. 

Varmt välkommen!

Temaveckan arrangeras 10  - 16 oktober. Aktiviteter sker på många ställen i länet, både på plats och digitalt. Det mesta är kostnadsfritt.

Se programmet

Om temaveckan "Fokus på psykisk hälsa i Dalarna"
I Dalarna arbetar många organisationer, verksamheter och aktörer året runt för invånare i länet ska må bra, och under veckan visas bredden av allt som görs för att främja psykisk hälsa. Under veckan finns också möjlighet att lyssna på några av Sveriges främsta föreläsare som pratar om psykisk hälsa. 

Temaveckan ska bidra till att öka medvetenheten om psykisk hälsa och vad man själv kan göra för att påverka sin hälsa och må bra, men också om vilket stöd som finns att få för den som mår dåligt. Det handlar också om att minska fördomar och myter om psykisk hälsa, och att få människor att våga prata om psykisk hälsa.

I Dalarna genomfördes den första temaveckan 2019 och har sedan dess vuxit sig allt större. Liknande temaveckor genomförs i andra län i samband med Världsdagen för psykisk hälsa som infaller den 10 oktober varje år.

Arrangörer
Arrangörer är Region Dalarna tillsammans med länets kommuner.

Det är Region Dalarnas avdelning för hälsa och välfärd som inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) har i uppdrag att genomföra uppmärksamhetsveckan "Fokus på psykisk hälsa i Dalarna".

Samordnare av temaveckan är Therese Olsson, brukarinflytandesamordnare och Cecilia Tegelberg, samordnare för suicidprevention. Kontakt: psykiskhalsa@regiondalarna.se

Är du medarrangör och vill hjälpa oss att sprida information om temaveckan? 
 Här finns mer information   

Personligt ombud
Här kan du se en film om personligt ombud. Personligt ombud kan vara ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig.

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

Dela:

Hade du nytta av informationen?