Fokus på psykisk hälsa i Dalarna 2023

Fokus på psykisk hälsa i Dalarna 2024

Temaveckan "Fokus på psykisk hälsa i Dalarna” blir temamånad! Program presenteras under augusti.

Om Fokus på psykisk hälsa i Dalarna
Efter önskemål från både deltagare och arrangörer provar vi i år 2024 att utöka temaveckan till en temamånad. Under perioden 10 september (suicidpreventiva dagen) till 10 oktober (världsdagen för psykisk hälsa) kan invånare i Dalarna ta del av ett brett program av aktiviteter på temat psykisk hälsa, såsom workshops, föreläsningar, öppet hus som arrangeras av aktörer och verksamheter i länet. 

En stor del av aktiviteterna under temamånaden erbjuds och pågår året runt, men uppmärksammas extra under den här perioden.

Aktiviteter erbjuds både digitalt och fysiskt på många ställen i länet. 

I Dalarna genomfördes den första temaveckan 2019 och har sedan dess vuxit sig allt större. Vi vill öka medvetenheten minska fördomar och få människor att prata om psykisk hälsa. 

man som sitter på brygga och gör yoga

 

Samordnare för Fokus på psykisk hälsa i Dalarna
Samordnare är Therese Olsson, brukarinflytandesamordnare och Cecilia Tegelberg, samordnare för suicidprevention.

Du kan kontakta oss via: psykiskhalsa@regiondalarna.se

Formuläret för att anmäla programpunkt och vara medarrangör är nu stängt.

Stort tack till alla som bidragit med programpunkter och vill vara en del av temamånaden Fokus på psykisk hälsa i Dalarna. 

Läs gärna informationen till medarrangörer som finns här. På denna sida finns också material till medarrangörer som vill marknadsföra temamånaden och sin programpunkt. 
Information till medarrangörer - Region Dalarna

Arbetet med psykisk hälsa pågår året runt

Även om vi sätter lite extra fokus på psykisk hälsa under en vecka om året, så är det något som vi arbetar med varje dag, året runt. Här kan du läsa mer om vad vi gör.

Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa
 (World Mental Health Day) infaller varje år den 10 oktober. Syftet är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen. Den instiftades av World Federation for Mental Health 1992.

Internationella suicidpreventiva dagen

Den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av International Association for Suicide Prevention (IASP) och Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra suicid på agendan. Varje år uppmärksammas den suicidpreventiva dagen världen över med syfte att prata och öka kunskapen om att förebygga suicid.