Leveransstörningar pga covid-19

Information till kommuner och förskrivare gällande störningar i leveranser av hjälpmedel på grund av situationen med covid-19. Dalarnas Hjälpmedelscenter uppdaterar sidan löpande.

2020-04-27
Syrgaskoncentrator, inhalator, portabel sug

Med anledning av osäkerhet när våra leverantörer kan leverera så måste förskrivning ske mot namngiven person med ett bedömt behov. Vi har i dag inte möjlighet att leverera för att bygga upp enheter. All förskrivning av syrgaskoncentrator ska ske genom kontakt med syrgassköterska
023-49 20 22 alternativt via Lungmottagningen Falu lasarett 023-49 29 20 internt. 

2020-04-09
Med anledning av inkomna frågor

Hjälpmedelscentralen gör fortfarande utprovningar, installationer, viss service, avhjälpande underhåll, leverans och hämtning av hjälpmedel där behov finns.

  • Vi utgår från principen; utprovningar, installationer, service och underhåll som inte bör eller kan anstå
  • Riskgrupper kallas inte
  • Vi själva ser till att vi är symptomfria
  • Dialog förs med förskrivare och patient (ibland kan det räcka med rådgivning via telefon, Skype)
  • Antal medverkande minimeras
  • Kund/patient tillfrågas i receptionen om eventuella luftvägssymtom
  • Dialog förs innan installation, service, underhåll, leverans eller hämtning
  • Vi vädjar om att alla hjälps åt med att hjälpmedel som ska hämtas både på enhet och i privatbostäder är rengjorda och desinficerade Anvisning

2020-04-08
Påminnelse om rengöring av hjälpmedel innan återlämning

I dessa tider vill vi påminna om att hjälpas åt med att hjälpmedel ska vara rengjorda innan återlämning (avser även innan avhämtning av DHC) med rengöring menar vi avtorkade och desinficerade, extra viktigt där känd smitta konstaterats. Anvisning

Den förskrivande enheten/kunden har ett ansvar att hjälpa till med rengöring även när det gäller avhämtning av hjälpmedel i privatbostad.

2020-04-07

Gällande förskrivning/beställning av sängar

Alla förskrivningar av säng går från och med nu via konsulent pga. risk för brist på hemsjukvårdssängar.
E-post, används i 1:a hand:
adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Telefon:
Lotta 0243-49 78 43 eller Helena 0250-49 30 87

Beställning av sängar till inrättning hänvisas till vår kundservice:
Tele Q: 0243-49 78 70 som hänvisar vidare till rätt person.

2020-04-03

Gällande Sängar

I går gick det ut information enligt 2020-04-02 nedan, det är i dag beställt ett antal sängar där leverantören har meddelat beräknat leveransdatum senare delen av juni.
 
Det finns nu en ökad risk att det blir fler sängliggande i hemsjukvården och även fler som hamnar på inrättningar, därför vill vi fortsatt mana till att förskriva eller beställa hjälpmedel först när behovet är bedömt/konstaterat.

Vi vill också uppmana till att ni på hemmaplan gör en inventering. I vissa kommuner finns  tex. utbildningslokaler eller liknande där det kan finnas hjälpmedel som skulle kunna användas i ett krisläge.

För att Dalarnas Hjälpmedelscenter ska ha kontroll på förskrivningarna/beställningarna av  sängar under den närmast tiden, kommer vi från och med 2020-04-06 och tillsvidare att ta bort möjligheten att beställa sängar direkt via WebSesam.

Med vänliga hälsningar Personalen på Dalarnas Hjälpmedelscenter genom // Carina Anteskog Biträdande Verksamhetschef 

2020-04-02

Hjälpmedelscentralen har inga kända leveransförseningar på skickade beställningar men det är flera leverantörer som signalerar att det kan uppkomma leveransstörningar till följd av situationen i Sverige, Europa och övriga världen.

Det vi ser som största frågetecknet just nu är tillgång till nya sängar, där det signalerats brist i hela Europa från vår leverantörs håll. Vi har idag ett trettiotal sängar i lager och det flyter på med inkommande returer, vilket gjort att vi inte behövt köpa in nya sängar ännu. Bedömningen är att behovet kommer att öka och vi vet att det kan bli svårt att få tag i nya. DHC för en kontinuerlig dialog med leverantören och tittar på flera möjliga vägar att möta en ev ökad efterfrågan.

Generellt ser vi oss på DHC som Dalarnas buffert för hjälpmedel, även i dessa tider och vi kommer att arbeta för att motverka ”hamstring” eller uppbyggnad av egna mindre lager ute på de förskrivande enheterna oavsett om det är inom regionen eller en kommun. Förskriv eller beställ hjälpmedel när behovet är bedömt/konstaterat.

Vi gör allt vi kan för att säkerställa lagernivåerna och arbetar med att uppdatera en prioriteringslista för att tydliggöra vilka hjälpmedel som prioriteras högst i situationer som denna. Prioriteringen grundar sig i Prioriteringscentrums nationella modell för öppna prioriteringar inom Hälso- och sjukvård.

Listan kommer utgå från funktion och inte en viss leverantör. Den kommer att publiceras i webSesam så snart den är uppdaterad!

Tillgången till inkontinenshjälpmedel och urologiskt material som förskrivs och levereras till ordinärt/särskilt boende via OneMed bevakas genom en löpande för att säkerställa tillgången på hjälpmedel för urinblåsa och tarm till patienterna.

Vid eventuella leveransstörningar utses ersättningsprodukter, alternativt ses lagersaldo över på liknande produkter i sortimentet. Förskrivarna får fortlöpande information om förändringar i förskrivarportalen Guide. En särskild lista över ”vårdkritiska” produkter” har överlämnats till OneMed för att de ska kunna beräkna sin lagerhållning. Distributören har också lämnat besked om att leveranserna till patienter och enheter kommer att ske som vanligt.

Tuffare prioriteringar kommer att behövas inom hjälpmedelsförskrivningen så som inom vården i övrigt! Ni hittar prioriteringsstöd vid förskrivning i Hjälpmedelspolicyn
 
Givetvis arbetar DHC också med att säkerställa att personalresurs finns på kritiska positioner och roller, en beredskapsplan finns men den är under skrivande stund på väg att förbättras.  Det är tillsammans vi kan klara av stormar som denna och vi hoppas även att Hjälpmedelsnämndens värdegrund kan vara stöd i dialogen  Vi utgår från patientens/brukarens behov Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

Tveka inte med att höra av er om ni undrar över något. DHC informerar via webSesam, Guide, INTRA (regioninternt), via mail till Medlemsråd (här har alla förskrivande enheter en representant) och Beredningsgrupp samt till Hjälpmedelsnämnden. 
 
Med vänliga hälsningar Personalen på Dalarnas Hjälpmedelscenter genom Linus Nielsen Verksamhetschef 

Dela:

Hade du nytta av informationen?