Aktuellt om leveranser

Information till kommuner och förskrivare gällande förändringar i verksamheten eller leveranser på grund av bland annat situationen med covid-19.

2023-11-06

Leveransförsening Invacare

Invacare aviserar leveransförsening på rollator Maxi +
Leverans beräknas till mitten av Januari 2024 med reservation för ytterligare förseningar.

2023-10-30

Leveransförsening Invacare

Invacare aviserar leveransförsening på mjuksits till hygienstolar. Främst är leveransförsening på artikel 43377 Mjuksits Ocean 2/Ocean Vip extra mjuk. Leverans beräknas komma i Januari 2024 med reservation för ytterligare förseningar.

2023-10-09

På grund av problem med att tillhandahålla service på produkt lyftstol Raizer kan vi för närvarande inte köpa in fler tills upphandling på hjälpmedlet är klart. Detta gäller artikelnr 60706. Vid frågor kontaktas hjälpmedelskonsulent i ADL-teamet; adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

2023-06-26

Problem med leverans av rullstol Exigo

INFORMATIONSBLAD - leveransproblem Exigo

2023-01-23

Säkerhetsmeddelande från Leverantör

Hillrom, ett Baxter-företag utfärdar detta säkerhetsmeddelande till marknaden eftersom vi blivit medvetna om att flera modeller av lyftselar, västar, lyftbyxor och repositioneringslakan har tillverkats och skickats till kunder utan CE-märkning på etiketterna.

OBS: Det finns ingen säkerhetsrisk förknippad med denna information. Avsaknad av CE-märkningen på produkten utgör ingen fara för patienter. Produkternas egenskaper har inte förändrats, likaså har heller inte riskprofilen förändrats.CE-märkningen för de berörda produkterna återfinns i bruksanvisningen.

Läs meddelandet i sin helhet
Produkter som är påverkade

2022-11-03

Tyngdtäcken igen:

”Som de flesta av er känner till har arbetet med nya riktlinjer för förskrivning av tyngdtäcken pågått under en längre tid. Riktlinjen godkändes av Hjälpmedelsnämnden 2022-08-18. Därefter fattades ett verkställighetsbeslut om att tyngdtäcken återigen skulle kunna förskrivas inom Region Dalarna. Detta verkställighetsbeslut drogs sedan tillbaka, vilket innebär att Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutat att inga tyngdtäcken får förskrivas inom regionen. Riktlinjen gäller även fortsättningsvis, vilket innebär att kommunerna och privata vårdgivare har möjlighet att förskriva tyngdtäcken. Tyngdtäcken finns tillgängliga i webSesam och är numera individmärkta, vilket innebär att de tillhör vårt hyressortiment.

Ett arbete med att uppdatera och klargöra evidensläget för tyngdtäcken pågår tillsammans med Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) samt Medicinska rådet i Region Dalarna.”

2022-10-05

Meddelande från Invacare AB

Information angående Aquatec Ocean Ergo familjens hygienstolar

Våra leveranser av Ocean hygienstolar samt tillbehör och reservdelar till dessa har för tillfället störningar.

Vår underleverantör av dessa produkter har meddelat att de inte kan leverera planenligt och att leveranser förväntas anlända vårt lager i slutet på december (detta är preliminära tider).

Anledningen till störningen från vår underleverantör är brist på olika material samt att det även kan härledas till Covid där fortsatta nedstängningar av produktionsavdelningar/anläggningar pågår.

Påverkan är även mycket stor gällande frakt/containersbrist samt kriget i Ukraina.
Allt detta gör att det ibland är svårt att peka ut en enskild orsak till en försening.
Vi ber om ursäkt med de problem detta ställer till för brukarna och er verksamhet!

Invacare AB
Johan Eriksson
Försäljningschef

 

2022-08-30

Kundservice på Dalarnas Hjälpmedelscenter 0243-49 78 70 har från 2022-08-30 och tillsvidare följande öppettider i TeleQ på grund av lägre bemanning:

Måndag och Onsdag  kl. 08.00 - 16.00  ( lunchstängt 12.00-13.00 )

Tisdag och Torsdag   kl. 08.00 - 14.30  ( lunchstängt 12.00-13.00 )

Fredag                     kl. 08.30 - 16.00   ( lunchstängt 12.00-13.00 )

2022-08-03

Just nu problem med leveranser av elektriska arbetsstolar, enstaka mjuksitsar till hygienstolar och enstaka artiklar till avdelningen för Medicinska behandlingshjälpmedel. 

2022-07-21

Leverantör Mercado och Invacare flaggar om fler förseningar till följd av materialbrist och omvärldsläget, i dagsläget ser vi dock inte att det i någon större utsträckning ska påverka hemgång från slutenvården.

2022-06-22

Telefon Kundservice Borlänge: 0243-49 78 70 Uppringningsfunktion

OBSERVERA:

Under perioden 4/7 till och med 19/8-2022 kommer kundservice på Dalarnas Hjälpmedelscenter att ha följande öppettider i TeleQ:

Måndag-torsdag   kl. 08.00 - 14.30  ( lunchstängt 12.00-13.00 )

Fredag                     kl. 08.30 - 14.30  ( lunchstängt 12.00-13.00 )

Kontakta oss gärna via : hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Fax: 0243-49 78 55

(OBS! Vid frågor gällande APAP/CPAP kontaktas avd PMB direkt på telefon 0243 - 49 78 65 uppringningsfunktion).

Vår Kundservice kan du kontakta för hjälp med tex. beställningar utanför WebSesam, felanmälan, flyttärenden eller om du inte vet vilket område enligt nedan som ditt ärende hör till.

Felanmälan av hjälpmedel Webbformulär

2022-02-04

Det har upptäckts att det saknas tvärstag på ryggarna på några rullstol Cross 6. Detta gäller endast rullstol Cross 6 som har beställts av DHC från Etac, från 1/12 2021. Gäller ej Cross 5 XL.

Rullstolen är godkänd utan tvärstag så det är ingen fara för patient och de rullstolar som beställs från Etac nu kommer vara utrustade med detta tvärstag.

Vi håller på att undersöka vilka rullstolar som kan vara aktuella att kompletteras med nytt stag. Vi kommer att beställa tvärstag när vi fått besked om vilka rullstolar det gäller och då kontakta berörda. Det kan gälla både rullstolar till förråd och till patient och vi vill helst få montera på tvärstagen så fort vi fått hem dem. Detta för att ge patienterna bästa komfort och göra rullstolarna stadigare.

Vi kollar nu alla Cross 6 som skickas ut men vi önskar att ni kollar de rullstolar som ni ev. fått levererade efter 1/12 2021.

Skulle ni upptäcka någon Cross 6 där tvärstaget saknas ska ni kontakta Team SST via vår funktionsbrevlåda eller telefon för snabbaste hantering. Ange rullstolens individnummer.

Sprid gärna informationen. Ledsen för besväret och tack för hjälpen.

Telefontider till konsulenter på Team Sitta -Stå -Träna

Måndag 13-16, Onsdag 8-9, Fredag 8-9

Telefonnummer 0243/497879

Mail till teamet: teamsst.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

 

2022-01-26

”Vår leverantör Mercado Medic har fortsatt mycket stora leveransförseningar gällande elektronikdelar. Detta innebär att vi på Dalarnas Hjälpmedelscenter inte kan leverera ut nya arbetsstolar Real  9100 med elfunktion, vare sig enkla eller avancerade. Men om det återlämnas arbetsstolar från brukare så skickas dessa såklart ut. Som läget är nu är preliminär utleverans av nyinköpta arbetsstolar med elfunktion tidigast i slutet av Mars. I dagsläget är de manuella arbetsstolarna Real 9000 inte berörda.”

Vid frågor kontakta team Sitta-Stå-Träna.

Telefontider till konsulenter på Team Sitta -Stå -Träna
Måndag 13-16, Onsdag 8-9, Fredag 8-9
Telefonnummer 0243/497879

Mail till teamet: teamsst.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

2021-12-01

Kvistberga meddelar leveransproblem av ramper på grund av materialbrist/uteblivna leveranser. kan komma att hålla i sig en bit in på 2022.

2021-12-01

Fortsatta Leveransproblem

Det är fortsatta leveransproblem av hjälpmedel och reservdelar ofta till följd av globala transportproblem och utbredd råvarubrist. Den 15/11 var 1741 orderrader försenade med 4-40 dagar vilket är en ökning med 1043 orderrader sedan den 20/10. Dialog sker med förskrivare för att hitta alternativa produkter samtidigt som insatser med olika leverantörer är initierade. 

Efterfrågan på hjälpmedel och tjänster kopplade till dem fortsätter att öka och bedöms även göra det under 2022.

MDR (Nya Medicintekniska direktivet)

MDR (Nya Medicintekniska direktivet) som trädde i kraft under maj 2021 får följdverkningar för verksamheten. Bland annat signalerar vissa leverantörer kortare teknisk livslängd på sina hjälpmedel vilket påverkar upphandling och framtida hantering.

Dalarnas Hjälpmedelscenter (DHC) har genomfört kompetenshöjande insatser kring MDR under hösten. DHC medverkar även i arbetet inom beslutade fokusområden centralt i regionen. DHC följer också de nationella arbetsgruppernas arbete inom området.

2021-11-01

Rollator Rebel

Human Care har stora problem att leverera Rollator Rebel b57 och har meddelat förseningen till 6 dec på grund av problem med sjötrafiken från Asien. Rollator Rebel b62 ska levereras enligt plan men vi har sett ett ökat antal beställningar vilket gjort att leveranserna inte räckt till. DHC har gjort extra beställningar på rollator Gemino 20 för att ni ska ha någon modell att ta till vid eventuella glapp. Kontakta kundservice om ni behöver lägga om ordrar. 

Hjullyftar

Vi har haft problem med leveranser av hjullyftar under en period på grund av ökat antal beställningar. Guldmann har snabbat på sina leveranser på vår efterfrågan och vi har även gjort extrabeställningar för att komma ikapp snabbare.

Har ni hjälpmedel som står oanvända, ser vi gärna att ni skickar i retur, så de kan komma till användning hos någon annan brukare. 

2021-10-18

Dyna StarLock

Etac meddelar att man inte kommer kunna leverera sittdyna StarLock under 2021. Gäller även lagda beställningar. Först i januari räknar Etac med att kunna leverera. 

2021-09-30

Syrgaskoncentrator för Covid-19 vård vid SÄBO

Kontakt ska i första hand ske dagtid via Lungmottagningen Falu Lasarett för bedömning av behov. Lung Avd 24 Falu Lasarett och Mora VC har några koncentratorer extra att lämna ut med kort varsel 023-49 00 00 vx. Eventuellt kommer ny rutin inom kort.

Beställaren ska kunna uppge:

 • Personnummer och namn på patient
 • Ange förskrivande läkare
 • Ange patientens vårdcentral
 • Kontaktperson /Ssk ,telefonnummer och enhet

Om transport inte kan ombesörjas via Regionservice med ordinarie turer mellan lasaretten är alternativet:

JetPack 0243-25 40 60.

 • JetPack har jour
 • Beställande enhet kontaktar själva JetPack

JetPack kan fakturera, DHC efterfakturerar enhet, ange:

Region Dalarna (Kst 525 20 Transport av syrgasutrustning)
Box 398 RD1010
737 26 FAGERSTA

Viktig information till chaufför:

 • Var koncentrator kan hämtas upp
 • Hur den ser ut - Går på hjul, har en blågrå skyddshuv, ska stå upp under transporten, spänns fast
 • Om Koncentrator hämtas upp utanför Lungmottagningen / avd 24 Falu lasarett så är det lättast att åka in via Svärdsjögatan och gå in via Barnkliniken, hiss till vån 1

Om utlämning av koncentrator sker via avd 24 eller annan enhet som inte är Dalarnas Hjälpmedelscenter ska beställaren efter leverans med JetPak mejla nedanstående uppgifter till:
pmb.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

 • ange individnummer 6 siffror från servicekort eller vit/grön streckkodsetikett
 • ange första bokstaven i för och efternamn o födelseår 
 • ange om transport skett via JetPak
 • ange förskrivande läkare

 

2021-04-22

Problem med leverans av komfortrullstolar

Vi har problem att leverera ut komfortrullstol Azalea Flex3 på grund av att vi saknar ryggöverdrag från Invacare. Det finns i nuläget inget datum för när vi kan få leveranser av dessa, ev. med början i v. 17. Beställ gärna Hd Balance 24 istället, så länge som leveransproblemen kvarstår. Har du redan beställt en Azalea Flex3 och det brådskar, kan du makulera den beställningen och beställa HD Balance24 istället. Vi lägger ut ny info när leveranserna kommit igång igen. / Team Sitta, stå, träna

2021-03-30

Leveransstörningar

Vi vill åter uppmärksamma er på att flera leverantörer nu  har signalerat leveransstörningar på sina produkter kopplat till pandemin. 

2020-01-11

Syrgaskoncentrator för Covid-19 vård vid SÄBO

Gällande syrgasbehov har vi nu återgått till normalläge och kontakt ska i första hand ske via Lungmottagningen Falu Lasarett för bedömning av behov
023-49 00 00 vx.

2020-12-07

Restriktioner vid covid-19

Med anledning av covid-19 försöker vi eftersträva max 5 deltagare på plats vid utprovning på DHC. Detta för att vi är begränsade i våra nuvarande lokaler och vi vill minimera risken för smittspridning.
Kontakta ansvarig konsulent om ni önskar delta via länk.

Vi påminner om att samtliga besökare ska vara symtomfria!

Så här ser vår rutin ut för utprovning under pandemi

 

2020-04-27

Syrgaskoncentrator, inhalator, portabel sug

Med anledning av osäkerhet när våra leverantörer kan leverera så måste förskrivning ske mot namngiven person med ett bedömt behov. Vi har i dag inte möjlighet att leverera för att bygga upp enheter. All förskrivning av syrgaskoncentrator ska ske genom kontakt med syrgassköterska
023-49 20 22 alternativt via Lungmottagningen Falu lasarett 023-49 29 20 internt. 

2020-04-09

Med anledning av inkomna frågor

Hjälpmedelscentralen gör fortfarande utprovningar, installationer, viss service, avhjälpande underhåll, leverans och hämtning av hjälpmedel där behov finns.

 • Vi utgår från principen; utprovningar, installationer, service och underhåll som inte bör eller kan anstå
 • Riskgrupper kallas inte
 • Vi själva ser till att vi är symptomfria
 • Dialog förs med förskrivare och patient (ibland kan det räcka med rådgivning via telefon, Skype)
 • Antal medverkande minimeras
 • Kund/patient tillfrågas i receptionen om eventuella luftvägssymtom
 • Dialog förs innan installation, service, underhåll, leverans eller hämtning
 • Vi vädjar om att alla hjälps åt med att hjälpmedel som ska hämtas både på enhet och i privatbostäder är rengjorda och desinficerade Anvisning

2020-04-08

Påminnelse om rengöring av hjälpmedel innan återlämning

I dessa tider vill vi påminna om att hjälpas åt med att hjälpmedel ska vara rengjorda innan återlämning (avser även innan avhämtning av DHC) med rengöring menar vi avtorkade och desinficerade, extra viktigt där känd smitta konstaterats. Anvisning

Den förskrivande enheten/kunden har ett ansvar att hjälpa till med rengöring även när det gäller avhämtning av hjälpmedel i privatbostad.

2020-04-07

Gällande förskrivning/beställning av sängar

Alla förskrivningar av säng går från och med nu via konsulent pga. risk för brist på hemsjukvårdssängar.
E-post, används i 1:a hand:
adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Telefon:
Lotta 0243-49 78 43 eller Helena 0250-49 30 87

Beställning av sängar till inrättning hänvisas till vår kundservice:
Tele Q: 0243-49 78 70 som hänvisar vidare till rätt person.

2020-04-03

Gällande Sängar

I går gick det ut information enligt 2020-04-02 nedan, det är i dag beställt ett antal sängar där leverantören har meddelat beräknat leveransdatum senare delen av juni.
 
Det finns nu en ökad risk att det blir fler sängliggande i hemsjukvården och även fler som hamnar på inrättningar, därför vill vi fortsatt mana till att förskriva eller beställa hjälpmedel först när behovet är bedömt/konstaterat.

Vi vill också uppmana till att ni på hemmaplan gör en inventering. I vissa kommuner finns  tex. utbildningslokaler eller liknande där det kan finnas hjälpmedel som skulle kunna användas i ett krisläge.

För att Dalarnas Hjälpmedelscenter ska ha kontroll på förskrivningarna/beställningarna av  sängar under den närmast tiden, kommer vi från och med 2020-04-06 och tillsvidare att ta bort möjligheten att beställa sängar direkt via WebSesam.

Med vänliga hälsningar Personalen på Dalarnas Hjälpmedelscenter genom // Carina Anteskog Biträdande Verksamhetschef 

2020-04-02

Hjälpmedelscentralen har inga kända leveransförseningar på skickade beställningar men det är flera leverantörer som signalerar att det kan uppkomma leveransstörningar till följd av situationen i Sverige, Europa och övriga världen.

Det vi ser som största frågetecknet just nu är tillgång till nya sängar, där det signalerats brist i hela Europa från vår leverantörs håll. Vi har idag ett trettiotal sängar i lager och det flyter på med inkommande returer, vilket gjort att vi inte behövt köpa in nya sängar ännu. Bedömningen är att behovet kommer att öka och vi vet att det kan bli svårt att få tag i nya. DHC för en kontinuerlig dialog med leverantören och tittar på flera möjliga vägar att möta en ev ökad efterfrågan.

Generellt ser vi oss på DHC som Dalarnas buffert för hjälpmedel, även i dessa tider och vi kommer att arbeta för att motverka ”hamstring” eller uppbyggnad av egna mindre lager ute på de förskrivande enheterna oavsett om det är inom regionen eller en kommun. Förskriv eller beställ hjälpmedel när behovet är bedömt/konstaterat.

Vi gör allt vi kan för att säkerställa lagernivåerna och arbetar med att uppdatera en prioriteringslista för att tydliggöra vilka hjälpmedel som prioriteras högst i situationer som denna. Prioriteringen grundar sig i Prioriteringscentrums nationella modell för öppna prioriteringar inom Hälso- och sjukvård.

Listan kommer utgå från funktion och inte en viss leverantör. Den kommer att publiceras i webSesam så snart den är uppdaterad!

Tillgången till inkontinenshjälpmedel och urologiskt material som förskrivs och levereras till ordinärt/särskilt boende via OneMed bevakas genom en löpande för att säkerställa tillgången på hjälpmedel för urinblåsa och tarm till patienterna.

Vid eventuella leveransstörningar utses ersättningsprodukter, alternativt ses lagersaldo över på liknande produkter i sortimentet. Förskrivarna får fortlöpande information om förändringar i förskrivarportalen Guide. En särskild lista över ”vårdkritiska” produkter” har överlämnats till OneMed för att de ska kunna beräkna sin lagerhållning. Distributören har också lämnat besked om att leveranserna till patienter och enheter kommer att ske som vanligt.

Tuffare prioriteringar kommer att behövas inom hjälpmedelsförskrivningen så som inom vården i övrigt! Ni hittar prioriteringsstöd vid förskrivning i Hjälpmedelspolicyn
 
Givetvis arbetar DHC också med att säkerställa att personalresurs finns på kritiska positioner och roller, en beredskapsplan finns men den är under skrivande stund på väg att förbättras.  Det är tillsammans vi kan klara av stormar som denna och vi hoppas även att Hjälpmedelsnämndens värdegrund kan vara stöd i dialogen  Vi utgår från patientens/brukarens behov Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

Tveka inte med att höra av er om ni undrar över något. DHC informerar via webSesam, Guide, INTRA (regioninternt), via mail till Medlemsråd (här har alla förskrivande enheter en representant) och Beredningsgrupp samt till Hjälpmedelsnämnden. 
 
Med vänliga hälsningar Personalen på Dalarnas Hjälpmedelscenter genom Linus Nielsen Verksamhetschef