Förändringar pga covid-19

Information till kommuner och förskrivare gällande förändringar i verksamheten eller leveranser på grund av situationen med covid-19. Dalarnas Hjälpmedelscenter uppdaterar sidan löpande.

2021-04-22

Problem med leverans av komfortrullstolar

Vi har problem att leverera ut komfortrullstol Azalea Flex3 pga att vi saknar ryggöverdrag från Invacare. Det finns i nuläget inget datum för när vi kan få leveranser av dessa, ev. med början i v. 17. Beställ gärna Hd Balance 24 istället, så länge som leveransproblemen kvarstår. Har du redan beställt en Azalea Flex3 och det brådskar, kan du makulera den beställningen och beställa HD Balance24 istället. Vi lägger ut ny info när leveranserna kommit igång igen. / Team Sitta, stå, träna

2021-03-30

Leveransstörningar

Vi vill åter uppmärksamma er på att flera leverantörer nu  har signalerat leveransstörningar på sina produkter kopplat till pandemin. 

2020-01-11

Syrgaskoncentrator för Covid-19 vård vid SÄBO

Gällande syrgasbehov har vi nu återgått till normalläge och kontakt ska i första hand ske via Lungmottagningen Falu Lasarett för bedömning av behov
023-49 00 00 vx.

2020-12-28

Syrgaskoncentrator för Covid-19 vård vid SÄBO under nyårshelg.

Observera att informationen på sidan kan komma att ändras beroende på omständigheter vi inte råder över.

Kommuner/SÄBO ska efter ordination genom läkare kunna göra beställning på Syrgaskoncentrator under nyårshelgen följande datum 31/12, 1, 2, 3, 6/1.

OBSERVERA: Kriterier för leverans av koncentrator är att patienten har en klar andningspåverkan och att syrehalten ligger under 90% vid flera kontroller.

Vid ett behov av koncentrator kontaktar man administratör dagtid mellan kl 09-12.00 på telefon 0243-49 79 62.

Vardagar ska kontakten gällande syrgasbehov ske i första hand via Lungmottagningen Falu Lasarett 023-49 00 00 vx alternativt Hjälpmedelscentralen 0243-49 78 70 (uppringningsfunktion), fråga efter tekniker/konsulent för syrgas.

Beställaren ska uppge:

 • personnummer och namn på patient
 • kontaktperson
 • telefonnummer till enhet/ssk
 • beställaren ska efter leverans mejla:
  carina.anteskog@regiondalarna.se 
 • ange individnummer 6 siffror från servicekort eller vit/grön streckkodsetikett
 • ange första bokstaven i för och efternamn o födelseår 
 • ange om transport skett via JetPak
 • ange förskrivande läkare

Om transport inte kan ombesörjas via Regionservice med ordinarie turer mellan lasaretten är alternativet:
JetPak 0243-25 40 60. JetPak har jour.

 • Beställande enhet kontaktar själva JetPak

Information till chaufför:

 • Koncentrator hämtas upp utanför Lungmottagningen / avd 24 Falu lasarett
 • Lättast att åka in via Svärdsjögatan och gå in via Barnkliniken, hiss till vån 1
 • Går på hjul, har en blågrå skyddshuv, ska stå upp under transporten, spänns fast

Jetpak kan fakturera, ange:

Region Dalarna (Kst 50100 Transport av syrgasutrustning)
Box 398 RD1010
737 26 Fagersta

-----------------------------------------------------------------

2020-12-07

Restriktioner vid covid-19

Med anledning av covid-19 försöker vi eftersträva max 5 deltagare på plats vid utprovning på DHC. Detta för att vi är begränsade i våra nuvarande lokaler och vi vill minimera risken för smittspridning.
Kontakta ansvarig konsulent om ni önskar delta via länk.

Vi påminner om att samtliga besökare ska vara symtomfria!

Så här ser vår rutin ut för utprovning under pandemi

 

2020-04-27
Syrgaskoncentrator, inhalator, portabel sug

Med anledning av osäkerhet när våra leverantörer kan leverera så måste förskrivning ske mot namngiven person med ett bedömt behov. Vi har i dag inte möjlighet att leverera för att bygga upp enheter. All förskrivning av syrgaskoncentrator ska ske genom kontakt med syrgassköterska
023-49 20 22 alternativt via Lungmottagningen Falu lasarett 023-49 29 20 internt. 

2020-04-09
Med anledning av inkomna frågor

Hjälpmedelscentralen gör fortfarande utprovningar, installationer, viss service, avhjälpande underhåll, leverans och hämtning av hjälpmedel där behov finns.

 • Vi utgår från principen; utprovningar, installationer, service och underhåll som inte bör eller kan anstå
 • Riskgrupper kallas inte
 • Vi själva ser till att vi är symptomfria
 • Dialog förs med förskrivare och patient (ibland kan det räcka med rådgivning via telefon, Skype)
 • Antal medverkande minimeras
 • Kund/patient tillfrågas i receptionen om eventuella luftvägssymtom
 • Dialog förs innan installation, service, underhåll, leverans eller hämtning
 • Vi vädjar om att alla hjälps åt med att hjälpmedel som ska hämtas både på enhet och i privatbostäder är rengjorda och desinficerade Anvisning

2020-04-08
Påminnelse om rengöring av hjälpmedel innan återlämning

I dessa tider vill vi påminna om att hjälpas åt med att hjälpmedel ska vara rengjorda innan återlämning (avser även innan avhämtning av DHC) med rengöring menar vi avtorkade och desinficerade, extra viktigt där känd smitta konstaterats. Anvisning

Den förskrivande enheten/kunden har ett ansvar att hjälpa till med rengöring även när det gäller avhämtning av hjälpmedel i privatbostad.

2020-04-07

Gällande förskrivning/beställning av sängar

Alla förskrivningar av säng går från och med nu via konsulent pga. risk för brist på hemsjukvårdssängar.
E-post, används i 1:a hand:
adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Telefon:
Lotta 0243-49 78 43 eller Helena 0250-49 30 87

Beställning av sängar till inrättning hänvisas till vår kundservice:
Tele Q: 0243-49 78 70 som hänvisar vidare till rätt person.

2020-04-03

Gällande Sängar

I går gick det ut information enligt 2020-04-02 nedan, det är i dag beställt ett antal sängar där leverantören har meddelat beräknat leveransdatum senare delen av juni.
 
Det finns nu en ökad risk att det blir fler sängliggande i hemsjukvården och även fler som hamnar på inrättningar, därför vill vi fortsatt mana till att förskriva eller beställa hjälpmedel först när behovet är bedömt/konstaterat.

Vi vill också uppmana till att ni på hemmaplan gör en inventering. I vissa kommuner finns  tex. utbildningslokaler eller liknande där det kan finnas hjälpmedel som skulle kunna användas i ett krisläge.

För att Dalarnas Hjälpmedelscenter ska ha kontroll på förskrivningarna/beställningarna av  sängar under den närmast tiden, kommer vi från och med 2020-04-06 och tillsvidare att ta bort möjligheten att beställa sängar direkt via WebSesam.

Med vänliga hälsningar Personalen på Dalarnas Hjälpmedelscenter genom // Carina Anteskog Biträdande Verksamhetschef 

2020-04-02

Hjälpmedelscentralen har inga kända leveransförseningar på skickade beställningar men det är flera leverantörer som signalerar att det kan uppkomma leveransstörningar till följd av situationen i Sverige, Europa och övriga världen.

Det vi ser som största frågetecknet just nu är tillgång till nya sängar, där det signalerats brist i hela Europa från vår leverantörs håll. Vi har idag ett trettiotal sängar i lager och det flyter på med inkommande returer, vilket gjort att vi inte behövt köpa in nya sängar ännu. Bedömningen är att behovet kommer att öka och vi vet att det kan bli svårt att få tag i nya. DHC för en kontinuerlig dialog med leverantören och tittar på flera möjliga vägar att möta en ev ökad efterfrågan.

Generellt ser vi oss på DHC som Dalarnas buffert för hjälpmedel, även i dessa tider och vi kommer att arbeta för att motverka ”hamstring” eller uppbyggnad av egna mindre lager ute på de förskrivande enheterna oavsett om det är inom regionen eller en kommun. Förskriv eller beställ hjälpmedel när behovet är bedömt/konstaterat.

Vi gör allt vi kan för att säkerställa lagernivåerna och arbetar med att uppdatera en prioriteringslista för att tydliggöra vilka hjälpmedel som prioriteras högst i situationer som denna. Prioriteringen grundar sig i Prioriteringscentrums nationella modell för öppna prioriteringar inom Hälso- och sjukvård.

Listan kommer utgå från funktion och inte en viss leverantör. Den kommer att publiceras i webSesam så snart den är uppdaterad!

Tillgången till inkontinenshjälpmedel och urologiskt material som förskrivs och levereras till ordinärt/särskilt boende via OneMed bevakas genom en löpande för att säkerställa tillgången på hjälpmedel för urinblåsa och tarm till patienterna.

Vid eventuella leveransstörningar utses ersättningsprodukter, alternativt ses lagersaldo över på liknande produkter i sortimentet. Förskrivarna får fortlöpande information om förändringar i förskrivarportalen Guide. En särskild lista över ”vårdkritiska” produkter” har överlämnats till OneMed för att de ska kunna beräkna sin lagerhållning. Distributören har också lämnat besked om att leveranserna till patienter och enheter kommer att ske som vanligt.

Tuffare prioriteringar kommer att behövas inom hjälpmedelsförskrivningen så som inom vården i övrigt! Ni hittar prioriteringsstöd vid förskrivning i Hjälpmedelspolicyn
 
Givetvis arbetar DHC också med att säkerställa att personalresurs finns på kritiska positioner och roller, en beredskapsplan finns men den är under skrivande stund på väg att förbättras.  Det är tillsammans vi kan klara av stormar som denna och vi hoppas även att Hjälpmedelsnämndens värdegrund kan vara stöd i dialogen  Vi utgår från patientens/brukarens behov Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

Tveka inte med att höra av er om ni undrar över något. DHC informerar via webSesam, Guide, INTRA (regioninternt), via mail till Medlemsråd (här har alla förskrivande enheter en representant) och Beredningsgrupp samt till Hjälpmedelsnämnden. 
 
Med vänliga hälsningar Personalen på Dalarnas Hjälpmedelscenter genom Linus Nielsen Verksamhetschef 

Dela:

Hade du nytta av informationen?