Beredningen för forskning och högre utbildning

Beredningen för forskning och högre utbildnings uppgift är att stärka forskningens roll i Region Dalarna samt verka för att forskningsresultat i ökad omfattning tas tillvara inom regionens verksamheter. Beredningen för forskning och högre utbildning bereder forskningsfrågor till regionstyrelsen.

Dess uppdrag är att:

  • följa upp den forskningsverksamhet som regionen stöder.
  • utveckla forskningen inom regionen utifrån befintlig FoU-policy med fokus på områden som gynnar regionen och länets invånare och som samtidigt ger en tydlig "Dala-profil" på forskningen.
  • ge förslag på såväl omfattning som huvudinriktning på forskningsverksamheten.
  • ange inriktning för strategisk samverkan med externa parter avseende regionens forskningsverksamhet.
  • ta fram förslag som avser att stärka tillämpningen av forskningsbaserad kunskap i den kliniska verksamheten.

Ledamöter

Beredningen för forskning och högre utbildning har fem ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på Beredningen för forskning och högre utbildning.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda