Finansiering av forskning om Covid-19

Här nedan finns länkar med information om forskningsanslag som relaterar till Covid-19 för dig som är forskningsaktiv eller forskningsintresserad.

Länkar till informationskanaler om Covid-19 forskningsrelaterat

Vetenskapsrådets, VR, information om Covid-19, utlysningar, regeringsuppdrag och information till forskare, mm:

Vetenskapsrådets hemsida


Statistik över Covid-19-studier på Kliniska studier Sveriges webb:

Statistik om kliniska studier | Kliniska Studier Sverige

Rapporter över kliniska studier | Kliniska Studier Sverige

Utdrag av EPM ansökningar för Covid-19 relaterade projekt med Uppsala - Örebro Regionen som huvudman:
EPM-utdrag 201020_Ua-Öbro Huvudmän.xlsx

Diarie EPM-lista 2020-10-20(2020-06088_6).xlsx

Pilot + prio 1 + 2 EPM-utdrag 201006.xlsx

 

Kontakt

Björn ÄngFoU direktör

E-post: bjorn.ang@regiondalarna.se

Catharina GustavssonSenior forskare

E-post: catharina.gustavsson@regiondalarna.se