Tjänstemän

Här hittar du kontaktuppgifter till Region Dalarnas förvaltningschefer och ledande tjänstemän.

Regiondirektör

Anna ThörnRegiondirektör

Telefon: 023-49 00 02
E-post: anna.thorn@regiondalarna.se

Anna Thörn

Förvaltningschefer

Åsa DederingFörvaltningschef hälso- och sjukvården

Telefon: 023-49 00 64
E-post: asamarika.dedering@regiondalarna.se

Åsa Dedering

Martin EkbergFörvaltningschef Regionservice

Telefon: 023-49 09 03
E-post: martin.ekberg@regiondalarna.se

Martin Ekberg

Sofia KnöösFörvaltningschef Dalarnas hjälpmedelscenter

Telefon: 023-49 78 44
E-post: sofia.knoos@regiondalarna.se

Sofia Knöös

Kristine BrosjöFörvaltningschef kultur och bildning

Telefon: 076-135 72 65
E-post: kristine.brosjo@regiondalarna.se

Kristine Brosjö

Elsmari JulinFörvaltningschef regional utveckling

Telefon: 070-523 72 57
E-post: elsmari.julin@regiondalarna.se

Elsmari Julin

Kristina AppelbergFörvaltningschef Regionfastigheter

Telefon: 023-49 06 10
E-post: kristina.appelberg@regiondalarna.se

Kristina Appelberg

Karin Gunnars HellgrenFörvaltningschef tandvården

Telefon: 070-531 44 86
E-post: karin.hellgren@regiondalarna.se

Karin Gunnars Hellgren

Erland GrundbergFörvaltningschef kollektivtrafiken

Telefon: 072-536 99 13
E-post: erland.grundberg@regiondalarna.se

Erland Grundberg

Anna SöreböFörvaltningschef Patientnämnden Dalarna

Telefon: 023-49 02 50
E-post: anna.sorebo@regiondalarna.se

Anna Sörebö

Revisionskontoret

Kjell JohanssonRevisionschef

Telefon: 023-49 00 20
E-post: kjell.i.johansson@regiondalarna.se
Adress: Box 712, 791 21 Falun

Ledande tjänstemän

Helena StrandbergIT-direktör

Telefon: 0243-49 78 56
E-post: helena.strandberg@regiondalarna.se

Helena Strandberg

Magnus DarkeHR-direktör

Telefon: 070-020 41 44
E-post: magnus.darke@regiondalarna.se

Magnus Darke

Henrik PederbyKommunikationsdirektör

Telefon: 070-611 05 94
E-post: henrik.pederby@regiondalarna.se

Henrik Pederby

Tobias DahlströmEkonomidirektör

Telefon: 070-969 07 00
E-post: tobias.dahlstrom@regiondalarna.se

Tobias Dahlström

Björn ÄngFoU-direktör

Telefon: 070-551 88 50
E-post: bjorn.ang@regiondalarna.se

Björn Äng

Jonatan Alamo BlockPlaneringsdirektör

Telefon: 070-207 24 89
E-post: jonatan.block@regiondalarna.se

Jonatan Alamo Block