Syntolkning: Kortfattat Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-08-29

Pressmeddelande – 29 augusti 2023

Nya lokaler för dialysavdelningen på Avesta lasarett
Entréplan i hus 3 vid Avesta Lasarett ska byggas om till en dialysavdelning. Syftet är att skapa en dialysenhet som är anpassad till dagens krav på patientsäkerhet, arbetsmiljö och hygien och som möjliggör arbete med personcentrerad vård. Lokalen används i nuläget av Sömnlabb som kommer att flytta ut under hösten 2023. Nämnden godkände förslagshandlingarna inklusive hyreskonsekvenser för dialys och Sömnlab.

(SD) reserverar sig.

Delårsrapport 2023 för hälso- och sjukvården
Nämnden godkände Delårsrapport 2023. I rapporten görs en bedömning av Hälso- och sjukvårdens ekonomiska resultat och mål till och med sista juli samt prognos för hela verksamhetsåret 2023. Prognosen är att merparten av målen kommer att nås helt eller delvis, men att målen om hållbar ekonomi och hög kvalitet inte kommer att nås. Den ekonomiska prognosen för 2023 är ett underskott på 775 miljoner.

Några nedslag i rapporten:

  • Handlingsplanen för att nå en ekonomi i balans är påbörjad och resultatet förväntas få större genomslag under 2024.
  • Det är en utmaning att nå upp till de nationella vårdgarantimålen som helhet och tillgängligheten varierar mellan verksamheter.
  • Väntelistan till anestesikrävande operationer fortsätter att minska.
  • Trycket på slutenvården är fortsatt högt, men den förbättrade planeringen inför sommaren 2023 gav en bättre situation jämfört med tidigare somrar.
  • Arbetet med att utveckla en god och nära vård tillsammans med länets kommuner fortsätter framåt.
  • Chefer jobbar intensivt för att möta nya regelverket för dygnsvila.
  • Sjukfrånvaron minskar för samtliga större personalkategorier.

(C) lämnade ett yrkande som godkändes.
(M) lämnade ett yrkande som godkändes.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka