Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 2024-02-14

Pressmeddelande – 14 februari 2024

Nyhetsnotiser från kultur- och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

465 studenter från Dalarna får dela på 10 miljoner kronor
På dagens sammanträde beslutade kultur- och bildningsnämnden att tilldela 465 sökande stipendium ur Bröderna Molanders stipendiefond. Stipendiet kan sökas av sista årsstudenter på högskola eller annan eftergymnasial utbildning och ska bidra till en ökad ekonomisk trygghet för unga som just har avslutat sina studier. Utlysning av stipendier från Bröderna Molanders görs årligen och summan som delas ut grundas i avkastningen från fondens aktier 2023.

Om Bröderna Molanders stipendiefond:
Förre grosshandlaren Carl Adolf Molander donerade 14 juli 1916 etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdomar från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget, numera Region Dalarna, till förvaltare av förmögenheten.

Region Dalarna utreder eventuell finansiering av sjukhusclowner
Nu ska regionen se över hur en framtida organisering och finansiering av sjukhusclownverksamheten skulle kunna se ut. Idag bedrivs verksamheten med osäkra externa medel, men för att långsiktigt säkerställa den ska regionen ta fram ett förslag som kommer att presenteras i juni.

Clownverksamhet på sjukhus är vedertaget i Sverige och fungerar som ett stöd i hälso- och sjukvården riktad främst till svårt sjuka barn. Forskning visar att närvaro av sjukhusclowner kan reducera oro, stress, smärta och ångest hos barnet. Den underlättar även för personalen.

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka