Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2023-11-16

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2023-11-16

Pressmeddelande – 17 november 2023

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Reducering av trafikkostnader för att uppnå en ekonomi i balans

Genom Regionplan, budget och finansplan 2024-2026 uppdrogs Kollektivtrafikförvaltningen att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans under 2024 motsvarande 85 miljoner kronor.

Ett av uppdragets fokusområde var att se över turer med få antal resande. Att reducera turer med fåtal påstigande kan enligt förslaget ge en kostnadsbesparingen på ca 28 mnkr per år exklusive fordonens kapitalkostnad. I förslag om åtgärder som reducerar trafikkostnader för att uppnå en ekonomi i balans är antalet indragna turer 607 stycken, på veckobasis. Trafikreduceringen kommer att ske i två etapper. Första etappen sker vid tidtabellskiftet 10 december 2023 resterande del av minskningen sker till 26 februari 2024.

Förslaget om Trafikreducering om 607 turer på veckobasis, för besparing om 28 mnkr, godkändes.

M, SD och V reserverade sig mot beslutet.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden


Söker du tidigare publiceringar av kortfattat?

Här finns kortfattat från alla nämnder: Kortfattat - Region Dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka