Grafisk illustration Kortfattat kultur- och bildningsnämnden

Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 2023-09-13

Pressmeddelande – 13 september 2023

Nyhetsnotiser från kultur- och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Kultur- och bildningsnämnden vill inte slopa enprocentsregeln för konst
Vid regionstyrelsens möte i maj inkom Sverigedemokraterna med en motion att slopa enprocentsregeln för inköp av konst vid om-, till- och nybyggnationer. Kultur- och bildningsnämnden anser att regionstyrelsen ska fortsätta att fördela investeringsmedel enligt den modellen.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar i dag via verksamheten Bild och form för konstinköp, förmedling och förvaltning av Region Dalarnas konstinnehav som består av närmare 22 000 konstverk. Konstsamlingen finns att uppleva i alla regionens verksamheter där det vistas besökare, patienter och personal, både inomhus och utomhus. Arbetet i regionens offentliga lokaler sker i tätt samarbete med Regionfastigheter och vårdinrättningar. Konstnärliga gestaltningsprocesser påbörjas i ett tidigt skede i om-, till- och nybyggnationer.

- Konst har betydelse för vår hälsa. En ambition med konst i vårdmiljö är att skapa omtanke om patienter, besökare och personal samt bidra till stimulerande och attraktiva miljöer. Dessa miljöer är även viktiga ytor för allmänheten att möta konst i vardagen, säger Hans Johansson, kultur- och bildningsnämndens ordförande.

  SD reserverade sig mot beslutet.

  Kultur- och bildningsnämndens delårsrapport 2023
  Kultur- och bildningsförvaltningens prognos för 2023 är minus 1 miljoner kronor. Vid tertialrapporteringen lämnades en prognos på minus 3,4 miljoner kronor. Skillnaden mot nuvarande prognos förklaras i huvudsak av ytterligare personaleffektiviseringar på folkhögskolorna och Musikkonservatoriet samt lägre beviljat stöd till politiska ungdomsförbund på grund av färre ansökningar.

  Bedömningen är att alla målen inom regionplanens målområden kommer att uppnås under året.

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka