Syntolkning: Kortfattat Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-12-12

Pressmeddelande – 12 december 2023

Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Inrättande av SMS-livräddare

Nämnden beslutade att SMS-livräddare ska införas i Region Dalarna med start senast 1 juni 2024. SMS-livräddare är en tjänst där frivilliga med hjärt-lung-räddningskunskap (HLR) kan registrera sig och på så sätt bidra till att förhindra hjärtstopp. För regioner är det ett komplement till SOS Alarms tjänster med syftet att kunna starta återupplivningsförsök snabbare och rädda liv.

(M) och (SD) yrkade återremiss, avslag och reserverade sig.

Förslagshandlingar för Familjecentral Smedjebacken

Nämnden godkände förslagshandlingar för Familjecentral Smedjebacken. Familjecentralen ska ge förutsättningar för att kunna erbjuda jämlika och likvärdiga insatser av hög kvalité för Smedjebackens barn och ungdomar. Syftet är att familjecentralen ska vara en fullt ut samlokaliserad verksamhet med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänst, ungdomsmottagning och samtalsmottagning. Förslaget innebär en utökning av lokaler med en årlig utökad hyra på 1,3 miljoner för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ökad robusthet och beredskap för el och vatten

Nämnden godkände förslaget om ökad robusthet och beredskap för el och vatten inom hälso- och sjukvården. Finansiering ska ske via avsedda stadsbidrag. Det är Regionfastigheter som i samarbete med Regionservice har utrett frågan hur försörjning av nödvatten och reservkraft kan hanteras vid en kris eller samhällsstörning.

Regionstyrelsen fattar slutligt beslut.

Revidering av reglemente för sjukresor

Nämnden godkände reviderat reglemente samt reviderade egenavgifter och högkostnadsskydd. Egenavgiften för resor med taxi eller specialfordon samt flyg höjs, samtidigt som det inte tas ut någon egenavgift för buss eller tåg i kollektivtrafiken. Syftet är att det ska vara mer ekonomiskt attraktivt att åka kollektivtrafik och att specialresor sker utifrån medicinska behov i första hand. Förslaget innebär också att nivån för högkostnadsskyddet höjs med 200 kronor. Det nya reglementet planeras börja gälla 2024-05-01.

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut.

Utvecklingsarbeten uppmärksammas

Vid sammanträdet uppmärksammades nio utvecklingsarbeten som skett under 2023 och de sex personer som disputerat under 2022 och 2023. Förbättrings- och utvecklingsarbeten från alla verksamheter har kunnat nomineras. Insatsen ska ha bidragit till utveckling av regionens verksamheter.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka