Syntolkning: Kortfattat hälso- och sjukvårdsnämnden

Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2024-02-20

Pressmeddelande – 20 februari 2024

Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Samarbetsavtal mellan Fontänhuset Falun och Region Dalarna

Fontänhuset Falun och Region Dalarna har tagit fram ett samarbetsavtal för ett långsiktigt samarbete. Syftet är att ge stöd till personer med psykisk ohälsa för att förverkliga deras sociala, ekonomiska och yrkesinriktade mål och på så sätt undvika och minska målgruppens vårdbehov. Stödinsatserna ska vara hälsoinriktade och sjukdomsförebyggande samt förebygga suicid. Genom samarbetet kan parterna tillsammans skapa en långsiktig social hållbarhet i Dalarna. Målgruppen är personer med psykisk ohälsa, i åldern 16-64 år. Samarbetsavtalet godkändes.

Fortsatt kostnadsfritt för grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19

Nämnden godkände att vaccination mot covid-19 fortsätter att vara kostnadsfri från 1 april 2024 för de grupper som rekommenderas vaccination. Detta enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För grupper som inte rekommenderas covid-19 vaccination tas en patientavgift ut i likhet med avgiften för vaccination mot influensa, för närvarande 250 kr.

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut.

Återrapport sommar 2023 på Falu lasarett

Sommaren 2022 var ytterst ansträngd vid Falu lasarett. Därför inleddes ett intensivt arbete under våren 2023 med gemensamt ansvarstagande för vårdplatssituationen inför kommande sommar. Genom gott samarbete över klinik- och divisionsgränser, bidrog arbetet kring patientsäkerhetsfrågor, flöden och rutiner till en bättre förberedelse inom slutenvården. Övertidsersättningen och korttidsjukfrånvaron för perioden minskade. Arbetet har också synliggjort behovet av samarbete mellan primärvård och specialistsjukvård och har därmed skapat en grund för det fortsatta arbetet med vårdplatstillgängligheten. Nämnden godkände återrapporten.

Uppföljning av sprututbytesverksamheten i Dalarna

Sprutbytesverksamheten i Dalarna startade i mars 2022. Efterfrågan har varit hög och verksamheten har fler besökare än förväntat. Totalt finns 135 personer inskrivna i verksamheten, varav cirka hälften är aktiva och regelbundet byter injektionsverktyg. Syftet med verksamheten är att minska risken för smittspridning av blodburna infektioner hos personer med intravenöst missbruk, att verka för en väg till missbruksfrihet och öka tillgängligheten till vård. Nämnden godkände uppföljningen.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka