Syntolkning: Kortfattat från regionala utvecklingsnämnden

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2024-04-25

Pressmeddelande – 26 april 2024

Tre nya projekt främjar Dalarnas hållbara utveckling

Regionala utvecklingsnämnden har fattat beslut om finansiering till tre projekt som alla representerar viktiga steg mot en mer hållbar och innovativ framtid för Dalarna. Projekten är finansierade med anslag för statliga utvecklingsåtgärder och går i linje med Dalastrategin.

Projekt: Dalarna mot en hållbar destination

Projektets övergripande syfte är att bidra till en hållbar omställning inom besöksnäringen i Dalarna.
Stödmottagare: Visit DalarnaProjektet beviljas med högst 3 968 815 kronor
Projektperiod: 2024-09-01 – 2027-09-30

Projekt: Solelslaboratorium i Dalarna

Projektet ska bygga upp en laborativ miljö för tillämpad solel- och batterilagerteknik och initiera tillämpad forskning, utbildning och företagssamverkan för att bidra till solelföretagens utveckling och innovationskraft.
Stödmottagare: Högskolan Dalarna
Projektet beviljas med högst 3 557 727 kronor
Projektperiod: 2024-10-01 – 2027-09-30

Projekt: Innovationssluss och testbäddar för välfärdstjänster

Projektets övergripande mål är att etablera strukturer och kapacitet för effektiv samverkan mellan offentlig sektor, akademi, näringsliv samt ideell sektor, som underlättar och driver på hållbara, jämställda, icke diskriminerande och inkluderande innovationer inom vård, hälsa och välfärd.
Stödmottagare: Region Dalarna
Projektet beviljas med högst 4 924 428 kronor
Projektperiod: 2024-05-01 – 2027-05-31

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka