Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 2024-04-10

Pressmeddelande – 10 april 2024

Nyhetsnotiser från kultur- och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.


Region Dalarna stöttar den fria scenkonsten i länet
På dagens sammanträde fattade kultur- och bildningsnämnden beslut angående fördelning av verksamhetsstöd för 2024 till fria yrkesverksamma grupper inom opera, dans och teater. Beslutet innebär en betydande satsning på den regionala scenkonsten med syfte att nå publik i hela länet med föreställningar av hög kvalitet.

Följande verksamheter beviljas stöd i år:

  • Kulturföreningen Audiens
  • Korda Art in motion
  • Folkteatern i Dalarna
  • Föreningen Musik i Ladan
  • Stegen
  • ScenKonstallationen

Verksamhetsstödets belopp baseras på stödets kriterier och hur väl grupperna uppfyller dem. Totalt betalas 738 000 kronor ut.

(SD) yrkar avslag på beslutet.

Uppföljning av Region Dalarnas biblioteksplan 2023
Bibliotekslagen stadgar att kommuner och regioner ska anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. De biblioteksverksamheter i länet som omfattas av denna plan är Sjukhusbiblioteken, Länsbibliotek Dalarna samt biblioteksverksamheten vid Fornby, Malungs och Mora folkhögskolor och vid Musikkonservatoriet. Biblioteksplanens syfte är att stärka samverkan och biblioteksutveckling i Dalarna.

Under 2023 har verksamheterna bedrivits enligt plan och på dagens sammanträde godkändes redovisningen av uppföljningen av biblioteksplanen.

Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka