Kortfattat kollektivtrafiknämnden

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2024-04-11

Pressmeddelande – 11 april 2024

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Harmonisering biljetter mellan tåg och buss kopplat till beslutad pris- och zonmodell

Idag är periodkort, resekort företag, samt enkelbiljetter på sträckorna: Grängesberg – Ludvika – Borlänge – Falun och Vad – Smedjebacken – Ludvika – (Borlänge/Falun), harmoniserade med Tåg i Bergslagen. För att få en täckande harmonisering krävs en etapp två i införandet av pris och zonmodellen med tillhörande produktutbud i Dalarna. Det ska även innefatta tåggiltighet för de produkter som idag inte redan är harmoniserade. De produkter som tagits fram i nya zonmodellen och som inte är harmoniserade med tåg utan enbart gäller på buss är:

  • 24-timmarbiljett.
  • 72-timmarbiljett.
  • Flexbiljett 10/90.
  • Flexbiljett 140/365.
  • Enkelbiljetter på övriga tågsträckningar.

Nämnden beslutade att 24-timmarbiljett, 72-timmarbiljett, Flexbiljett 10/90, Flexbiljett 140/365 samt Dalatrafiks enkelbiljetter gäller på samtliga tågsträckor i Dalarna som Tåg i Bergslagen trafikerar.

Sommarkort 2024 för ungdomar 7-19 år

Region Dalarna vill skapa förutsättningar för ungdomar att resa kollektivt genom att erbjuda en produkt för resande till ett bra pris under sommarlovet. Kollektivtrafikförvaltningen har tagit fram förslag på produkten ”Sommarkort”, giltigt under juni, juli och augusti. Pris för sommarkortet föreslås bli 600 kronor exklusive kortavgiften som är 30 kronor. Sommarkortet kan köpas i Dalatrafiks ordinarie säljkanaler.

Produkten sommarkort för ungdomar 7–19 år med giltighetstid första juni till sista augusti godkändes. Priset fastställdes till 600 kronor (exklusive kortavgift). Sommarkortet gäller på Dalatrafiks bussar och Tåg i Bergslagen i hela Dalarna, undantaget SJ tåg.

(V) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Slutgiltigt beslut fattas av regionfullmäktige.

Upphandlingsuppdrag för nytt centralsystem för biljetter inom kollektivtrafiken

Det finns idag två parallella biljettsystem inom kollektivtrafiken.

Atries som är det centrala biljettsystem där plastkort, statistikinsamling och hårdvara i bussar och så vidare återfinns. Bolaget BIMS tillhandahåller en del av biljettsystemet som används inom Region Dalarna och är tänkt att avvecklas årsskiftet 2027-2028 och därmed även biljettsystemet som tillhandahålls av bolaget.

Kollektivtrafikförvaltningen ser ett behov av en ny upphandling för att hantera rådande situation med uppdelade avtal för centralsystem.

När Region Dalarna går över till ett mer integrerat biljettsystem vore det gynnsamt att även gå över till nästa generation biljettsystem. Det är baserat på en branschgemensam standard (BoB) som inom kort samtliga av landets regioner använder. Därmed skapas möjligheter för tekniska förutsättningar för ett mer integrerat nationellt biljettsystem. Den tilltänka upphandlingen för nytt centralsystem avses säkra och hantera en mer komplex miljö och till exempel olika zonbehov och biljettprodukter samt biljettbärare för framtiden.

Upphandlingsuppdraget för kollektivtrafikens centralsystem för biljetter godkändes.

Slutgiltigt beslut fattas av regionfullmäktige.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Kultur- och bildningsnämnden.
  • Regionala utvecklingsnämnden.
  • Kollektivtrafiknämnden.

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden


Söker du tidigare publiceringar av kortfattat?
Här finns kortfattat från alla nämnder

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka