Syntolkning: Kortfattat regionala utvecklingsnämnden

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2024-05-30

Pressmeddelande – 30 maj 2024

Beslut om projekt finansierade med anslag för statliga utvecklingsåtgärder

Projekt: Europeiska innovationsknutpunkter för cirkulär ekonomi (ECIV)
Projektets övergripande syfte är attöka innovationsförmågan i Dalarna och Norra Mellansverige genom att koppla regionen till starkare forsknings- och innovationsmiljöer i Europa.

Stödmottagare: Region Dalarna
Projektet beviljas med högst 3 903 017 kronor
Projektperiod: 2024-08-01 – 2029-07-31

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka