Grafisk illustration Kortfattat

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2023-08-24

Pressmeddelande – 24 augusti 2023

Region Dalarna positiva till två nya kraftledningar i Ockelbo och Avesta kommuner

Region Dalarna ställer sig positiva till att Svenska kraftnät planerar att bygga två nya parallella kraftledningar mellan Fallviken i Ockelbo kommun och Horndal i Avesta kommun. De nya kraftledningarna kommer innebära en fördubblad kapacitet i nätet, vilket bidrar till en trygg elförsörjning för bostäder, industrier, företag samt andra samhällsfunktioner i Dalarna.

Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

Projekt: Circ Bio Arena
Göra det möjligt för små-och medelstora företag inom skoglig bioekonomi att realisera sina idéer, öka sina möjligheter till nya etableringar och få tillgång till internationell kunskap och forskning.
Stödmottagare: Paper Province
Projektet beviljas med högst 1 531 600 kronor
Projektperiod: 2023-08-01-2027-07-31

Projekt: Botniska korridoren
Påskynda utbyggnaden av grön, hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur i norra och mellersta Sverige, med tyngdpunkt på järnväg tillsammans med de sju nordligaste regionerna i Sverige.
Stödmottagare: Region Västernorrland
Projektet beviljas med högst 1 500 000 kronor
Projektperiod: 2023-04-03-2026-12-31

Projekt: Partnerskap Business Dalarna
Bygga gemensam kapacitet och samordning av tydligt anpassade erbjudanden och stödtjänster till länets små-och medelstora företag.
Stödmottagare: Region Dalarna
Projektet beviljas med högst 7 034 888 kronor
Projektperiod: 2023-09-01-2026-08-31

Projekt: Testbädd för industrins livslånga lärande
Höja kompetensnivån hos redan anställda inom industrin.
Stödmottagare: IUC Dalarna
Projektet beviljas med högst 3 013 075 kronor
Projektperiod: 2023-07-01-2026-09-30

Projekt: Industriaccelerator
Återanvända eller skapa nya användningsområden för restprodukter som uppstår vid tillverkning och processer hos företag i Dalarna.
Stödmottagare: Dalarna Science Park
Projektet beviljas med högst 5 177 829 kronor
Projektperiod: 2023-09-01-2026-08-31

Projekt: Hållbar innovativ tillväxt
Stärka befintliga små-och medelstora företags förändringsförmåga, innovationskraft och digital omställningsförmåga för att öka företagens och regionens attraktionskraft.
Stödmottagare: Dalarna Science Park
Projektet beviljas med högst 4 515 205 kronor
Projektperiod: 2023-09-01-2026-08-31

Projekt: Ökad handelskraft
Stärka entreprenörskapet och öka omställningsförmågan hos företagen inom handels- och servicenäringen och på så sätt bidra till att utveckla handels- och servicenäringens konkurrenskraft.
Stödmottagare: Falun Borlänge-regionen
Projektet beviljas med högst 2 100 000 kronor
Projektperiod: 2023-09-01-2026-08-31

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka