Region Dalarna gör lex-Maria anmälan

Pressmeddelande – 16 juni 2023

En patient fick fördröjd diagnos och behandling av hjärtinfarkt. Åtgärder har vidtagits för att förhindra liknande händelser och Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan.

En äldre person söker läkare för nytillkomna bröstsmärtor i samband med ansträngning. Läkaren skriver ut läkemedel mot kärlkramp, men noterar inte nytillkomna förändringar på EKG och utfärdar inte någon remiss till kardiolog. Två dagar senare har personen kontakt med en annan läkare i ett helt annat ärende. Läkaren får information om de nytillkomna bröstsmärtorna, upptäcker förändringar på EKG och skriver en akut remiss till kardiolog. Det visar sig att personen har en hjärtinfarkt. Personen får adekvat behandling och återhämtar sig väl.

– När en patient söker vård med nytillkomna bröstsmärtor som misstänks bero på kärlkramp eller hjärtinfarkt ska sjukvården remittera akut till kardiologen. I det här fallet blev diagnos och behandling av hjärtinfarkt fördröjd. Lyckligtvis gick det bra, men det hade kunnat få allvarliga konsekvenser och därför gör Region Dalarna en lex-Maria anmälan, säger Robert Blomgren, chefläkare Region Dalarna.

Verksamheten har vidtagit åtgärder för att undvika att liknande händelse ska kunna upprepas.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka