Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 21 maj 2021

En man i 70-årsåldern fick sin cancerdiagnos försenad på grund av för lång väntetid på undersökning och bristande rutiner. Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder.

Sommaren 2019 sökte en man i 70-årsåldern till vårdcentralen på grund av diarréer och något lågt blodvärde. Det visade sig att han hade blod i avföringen och en remiss skickades till medicinkliniken för koloskopi, det vill säga undersökning av tjocktarmen.

Undersökningen var planerad att ske inom 6-8 veckor, men på grund av långa väntetider bokades en tid först i juni 2020. Denna tid avbokades av patienten och när han på nytt sattes upp på väntelistan uppmärksammades inte att måldatum för undersökningen redan var passerat och att en ny tid borde ha erbjudits snarast. Mannen fick därför en ny tid först i februari 2021. Vid undersökningen fann man en tumör och mannen remitterades snabbt vidare för operation. Tumören hade inte spridit sig och behandling med cellgifter har inte krävts.

– Eftersom vi ser en tydlig risk att tumörer växer till och sprider sig när väntetiderna är långa ser vi allvarligt på det inträffade och gör därför en anmälan enligt lex Maria, säger Anna Svärd, chefläkare.

Sedan det inträffade har väntetiderna kortats tack vare riktade satsningar och rutinerna för handläggning av remisser till endoskopienheten har reviderats.

  • Anna Svärd Chefläkare, Region Dalarna
    023-49 00 00 (växel)
    anna.svard@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka