Syntolkning: Region Dalarnas logotyp med dalahäst

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 14 juni 2023

Vid telefonrådgivning via 1177 fick en man råd att avvakta med att söka vård trots symtom som berodde på en stroke. Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan.

En man i 55-årsåldern boende i ett annat län ringer 1177 och får prata med en sjuksköterska från Region Dalarna. Han beskriver att vänster arm och hand känts svag och klumpig under dagen och att det kändes annorlunda att hålla i gaffeln när han åt middag. Sjuksköterskan frågar om han kan lyfta armen över huvudet och hålla kvar den, vilket han säger att han klarar. Han får då beskedet att besvären troligtvis kommer från nacken eller armen och inte beror på en stroke. Han får råd att vända sig till sin vårdcentral om det inte blir bättre. Två dagar senare får mannen besked att symptomen var orsakade av en stroke, en infarkt i hjärnan.

– Plötsliga symptom av det här slaget ska föranleda en omgående medicinsk bedömning. Vid en stroke är det oerhört viktigt att få rätt diagnos och behandling så fort som möjligt. Det finns beslutsstöd tillgängligt för sjuksköterskor i telefonrådgivning som dessvärre inte följdes i det här fallet, säger David Iggman, chefläkare Region Dalarna.

– Nu blev handläggningen försenad, vilket vi ser allvarligt på. Vi upprättar därför en lex Maria-anmälan. Utbildningsinsatser har genomförts inom verksamheten för att minska risken för liknande framtida händelser.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka