Bild inifrån museet

Mentalvårdsmuseet

Museet berättar om patienter och personals livsvillkor vid Säters sjukhus från 1912-1980-90-tal. Museet ger också en bild av hur samhällsbyggandet sett ut i Sverige för drygt hundra år sedan och fram till nutid.

Ett besök på Mentalvårdsmuseet ger en inblick i etik och livsfrågor, mänskliga värderingar och sociokulturella normers inverkan/påverkan på människa och samhälle. Konsten och arkitekturen som uttryck och symboliskt värde är också centrala begrepp när det gäller museets utbud.