Skola och grupper

Många skilda verksamheter får behållning av ett besök hos oss

Grupper och personer som besöker museet kommer från många olika håll.

Vi besöks av till exempel sjukvårdsutbildningar, folkhögskolor, SFI, arbetsmarknadsutbildningar, studieförbund, pensionärsorganisationer, gymnasie- och högskoleutbildningar samt årskurs 7-9 på högstadiet. En bred allmänhet utgör också en stor del av vårt besökarantal.

Studier av psykiatrihistorien som står i fokus på Mentalvårdsmuseet skapar förutsättningar att närma sig frågor som handlar om vad det är att vara människa. Det man i skolvärlden kallar värde- och etikfrågor är kärnområdet som vår verksamhet omfattar.

Fri entré för årskurs 7 och 9 hela året

Nyttja Dalatrafiks Kulturbuss för gratis resor för grundskolans elever.

Boka visning

Skicka in en förfrågan om visning för grupp.

Boka visning