Tillgänglighet

Vi vill att museet ska kunna besökas av alla.

Vår hiss och WC är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Vår ambition är att alla utställningstexter ska vara anpassade till lätt svenska.

Hörselslinga finns installerad i lokalen.