Medarbetare på Mentalvårdsmuseet

Lars Andersson Schaar

Intendent för form och innehåll. Är utställningsproducent, konstnär, samhälls- och kulturvetare. 3 års studier inom psykologi.
lars.schaar@regiondalarna.se