Museets bakgrund och tillkomst

Museets samlingar byggdes från början upp av personal på sjukhuset, eldsjälar som redan på 1950-talet insåg att förändringens vind snart skulle komma att förändra anstaltslivet.

De insamlade föremålen kan indelas i två kategorier, dels arbeten som patienter utfört, såsom målningar och andra alster, dels sjukvårdsföremål som använts inom vården. I många år förvarades och flyttades föremålen  runt i olika utrymmen på Säters sjukhus.

1978 beslutade sjukhusdirektionen att Sven Bäckman som arbetat med insamling av föremål, skulle få i uppdrag att katalogisera den växande föremålssamlingen. Föremålen skickades efter hand till Kulturarvet i Falun för vård och registrering.

Återställdes till ursprungligt utseende

1983 började vårdpaviljongen avdelning 21A restaureras, för att ställas till det blivande museets förfogande. Byggnaden återställdes till det ursprungliga utseendet från 1910-talet, med hjälp av Dalarnas museum. Mentalvårdsmuseet öppnades i maj 1987.

Med anledning av Dalamodellens genomförande 1991/92 övertog kulturnämnden i Landstinget Dalarna ansvaret för museet. I och med detta finns inte längre någon organisatorisk koppling till Säters sjukhus eller sjukvården.

Mentalvårdsmuseet är 2014 en del av Landstinget Dalarna, Kultur och bildning.