högar med böcker

För dig som vill veta mer

Länkar till andra museer och litteratur om bland annat medicin- och psykiatrihistoria.

Museer, intresse och brukarorganisationer

Tips på andra museer och organisationer som erbjuder god läsning.

Museer

Tips för intressant läsning

Utvalda titlar och verk, historiska och nyskrivna.

Litteratur