Böcker som ligger på ett bord.

Tips på intressant läsning

Vi har valt ut titlar och verk, historiska och nyskrivna, som sorteras under tre rubriker.

  • Böcker med Säteranknytning
  • Medicin- och psykiatrihistoria
  • Romaner

Ahlberg, Hakon: Arkitekt och Humanist, Byggforskningsområdet, Stockholm, 1994.

Bard, Eva Lena: Tar några frön... och flyger. Författares Bokmaskin, Stockholm 2011.

Belin, Sverker: Vansinnets makt, Natur och kultur, 1993.

Beckman, Vanna: Sinnessjukhuset, PA Norstedt och söners förlag, 1984.

Bergström, Irja: Ester Henning. Konstnärinna Konstnärsdröm Anstaltsliv, Carlssons, Stockholm, 2001.

Bergwall, Sten-Ove: Min bror Tomas Quick, Rabén Prisma, 1995.

Dalarna 2001. Arkitektur i Dalarna, Dalarnas Hembygdsbok årgång 71. Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, 2001.

Ferm, Lars: Svartenbrandt, Sellin och Partner, 1994.

Expansion och omprövning. Fyrtio år med Landstinget Dalarna, (Red. Maths Isacson, Staffan Nilsson, Anna Götlind och Leif Borgert.)Landstinget Dalarna i samarbete med Gidlunds, 2003.

Jonsson, Elgard: Tokfursten, Rabén och Sjögren, 1987.

Josefsson, Dan: Mannen som slutade ljuga. Berättelsen om Sture Bergwall och Kvinnan som skapade Thomas Quick, Lind & Co, 2013

Lennestig, Marie & Schön, Ulla-Karin: Mot nordliga vindar skyddad. Psykiatrisk vård, patienter och Säters sjukhus under 100 år, Carlssons, 2005.

Olofsson, Rune-Pär: Ryggen fri, Bokklubben Vår bok, 1985.

Östborn, Andreas (red.): Omsorgens historia. Stiftelsen Bonäs Bygdegård, 2006

Pockettidningen R: Trots. Diktat, drömt och skapat bakom murarna, Nummer 4, 1982

Ronsten, Jakob: Det gränslösa - aspekter på verkligheten, 2013.

Råstam, Hannes: Fallet Thomas Quick. Att skapa en seriemördare. Ordfront, 2012.

Sandin, Barbro: Den zebrarandiga pudelkärnan, Rabén och Sjögren, 1987.

Sammanställd av Säters ABF:s studiecirkel: Socialdemokratin i Säter under 90 år (1889-1979), DD civil--Falun, 1979.

Silvén, Eva & Björklund, Anders. Svåra Saker. Ting och berättelser som upprör. Nordiska Museets förlag, 2006.

Ajanki, Tord: Vanvettets kurer- om schizofreni, Apotekarsocieteten, 1999.

Andersson, Eva: Sinnessjuk i folkhemmet, Malmö, 1990.

Broberg, Gunnar och Tydén, Mattias: Oönskade i folkhemmet, Gidlunds, 1991.

Brockman, Ann-Marie: Göteborgs Hospital S:t Jörgen, Risbergs, Uddevalla 1994.

Cullberg, Johan: Psykoser. Ett humanistiskt och biologiskt perspektiv, Natur & Kultur 2000.

Cullberg, Johan: Mitt psykiatriska liv. Memoarer, Natur & Kultur, 2007.

Dalarna 2007. I sällskap med Linné, Dalarnas Hembygdsbok årgång 77, Dalarnas Fornminnes ochHembygdsförbund, 2007.

Eivergård, Mikael & Elfström: Frösö sjukhus Östersund, Jämtlands museum, 1991.

Eivergård, Mikael: Frihetens milda disciplin. Normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850-1970, Umeå universitet, 2003.

Eivergård, Mikael & Jönsson, Lars-Eric: Sidsjöns sjukhus 1943-1993. Ur den moderna sinnessjukvårdens historia, Sundsvalls museum, 1993.

Eriksson, Bengt-Erik & Qvarsell, Roger (red.): Hur skall själen läkas? Förändringar inom vården, Natur och Kultur, 1997.

Ekenstam, Claes: Kroppens idé historia, Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700 -1950, Gidlunds, 1993.

Flygare, Erik: Den psykiatriska problematiken och den problematiska psykiatrin. Sociologiska perspektiv på mental ohälsa, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1999.

Grahn, Patrik & Åsa Ottosson: Trädgårdsterapi, Bonnier Existens, 2010.

Götlind, Anna: Svensk sjuksköterskeförening 100 år. Bilder av sjuksköterskan, Gothia Förlag, 2010.

Hedi Bel Habib: Kulturell mångfald i vardagen och i hälso- och sjukvården, Norrköping, 1989.

Harding, G: Tidig svensk psykiatri, Verbum, Lund, 1975.

Högberg, Ulf: Svagårens barn, Liber, 1983.

Höglund, Mats: Sankt Sigfrids Sjukhus Historia, 1993.

Johannisson, Karin: Medicinens öga. Sjukdom, medicin och samhällshistoriska erfarenheter, Norstedts, 1990.

Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten, Norstedts, 1994.

Johannisson, Karin: Kroppens tunna skal, Norstedts, 1998.

Jönsson, Lars-Eric och Helsingborgs sjukvårdsdistrikt: S:ta Maria sjukhus, Uddevalla, 1991.

Jönsson, Lars-Eric: Det terapeutiska rummet. Rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850-1970. Carlssons, 1998.

Källman, Dag (red.), En enkel Vadstena. En bok om arbetslivet på Birgittas sjukhus och Vadstena hospital,

Kåks, Helena: Från idiot till självständig människa. Bilder från omsorgen i Dalarna. Dalarnas museum, Grycksbo, 1987.

Lindqvist, Karl - Henrik: Boken om Västra Mark, en dokumentation över en avslutad vårdepok, Västra Marks sjukhus i Örebro 1931 -1981, Örebro Läns Landsting, 1983.

Luttenberger, Franz: Freud i Sverige, Carlssons, 1989.

Nordgren, Sune (red): Särlingar i konsten, 1978 (första upplagan).

Pockettidningen R: En annan historia. Om dårarna, drinkarna, hjonen och fångarna genom tiderna. Nr 5/6, 1979.

Pockettidningen R: Det välsignade våldet, Nr 2, 1983.

Pockettidningen R: Dom har stulit mitt liv!, Nr 5, 1976.

Pockettidningen R: Vårdad till vanvett, Nr 1, 1975.

Qvarsell, Roger: Utan vett och vilja, Carlssons, 1993.

Qvarsell, Roger: Vårdens idéhistoria, Carlssons, 1996.

Riving, Cecilia: Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft, Gidlunds förlag 2008.

Ronsten, Jacob: Pillerpsykiatrin, Carlssons, 1996.

Runcis, Maija: Steriliseringar i folkhemmet, Ordfront, 1998.

Sandlund, Mikael (red.), Bergling, Roland, Markström, Urban: Umedalens sjukhus uppsatser om psykiatrins historia och nutid, Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten, skrifter 2:2000.

Sjöström, Bengt: Kliniken tar över dårskapen, Daidalos AB, 1992.

S:t Lars område paviljong 7: Särlingar från S:t Lars museum, Lund, 1989.

Steinholtz- Ekecrantz, Lena: Patienternas psykiatri - en studie av institutionella erfarenheter, Carlssons, 1995.

Stolt, Carl-Magnus: Kaos och kunskap, medicinens historia till år 2000, Studentlitteratur, 1997.

Svedberg, Gunnel: Omvårdnadstraditioner inom svensk psykiatrisk vård under 1900-talets första hälft, Stockholm, 2002.

Söderblom, Tomas: Horan och batongen, prostitution och repression i folkhemmet, Gidlunds, 1992.

Ternhag, Gunnar, (red.,) Vårdens historia i Dalarna några glimtar, Dalarnas forskningsråd i samarbete med Högskolan i Falun/Borlänge, Falun 1992.

Wennermark, Gertrud: Friskt eller sjukt. Anställda i mentalvården berättar, P M Bäckström förlag, 1997.

Åman, Anders: Om den offentliga vården, Liber, 1976.

Ahrne, Marianne: Äppelblom och ruiner, Norstedts, 1980

Fossum, Karin: De galnas hus, Forum, 1999.

Frame, Janet: Ansikten i vattnet, Bonniers, 1997.

Frame, Janet: En ängel vid mitt bord, Lagunen och andra berättelser

Green, Hannah: Ingen dans på rosor, Askild och Kärnelund, 1974.

Grimsrud, Beate: En dåre fri, Albert Bonniers förlag, 2010.

Joachim, Israel: Ett upproriskt liv, Norstedts, 1998.

Johnson, Molly: Morbror Anders, Rabén & Sjögren, 1984.

Kesey, Ken: Gökboet. Stockholm. 1991(Original, One Flew Over the Cuckoo's Nest. 1962.

Krusenstjerna von, Agnes: Tonys sista läroår, Bonniers,1926.

Lagerlöf, Selma: Kejsaren av Portugallien, Bonniers, 1914.
Lamm, Staffan: Boken om mig, Norstedts, 2000.

Moberg, Åsa& Inczédy-Gombos, Adam: Adams bok, Natur och Kultur, 1999.

Plath, Sylvia: Glaskupan, 1974.

Redford-Jamison, Kay: En orolig själ. Om att vara manodepressiv,

Strand, Inga-Lill: En mentalsköterskas berättelse. Bakom låsta dörrar på femtiotalets mentalsjukhus. Uddevalla, 2012.

Thorvall, Kerstin: När man skjuter arbetare,

Thorvall, Kerstin: I skuggan av oron,

Väring, Astrid: I som här inträden, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1944.

Väring, Astrid: Föranleder ingen åtgärd, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1947.

Åberg, Leif: Plats för brutna själar. Ullråkers sjukhus under tvåhundra år. Medicin- och Psykiatrihistoriska Museet Uppsala, 2011.