Naturbild

Natur och hälsa

Regionens verksamhet Natur- och djurunderstödd hälsoutveckling upphörde den 1 september.

Att möta natur och djur kan vara betydelsefullt när livet är tungt på grund av olika orsaker. Det kan röra sig om sviter efter en livskris, utmattningssyndrom, annan sjukdom eller tillstånd och omständigheter som drabbar personer såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Samspel med natur och djur erbjuder människor både vila och aktivitet och främjar återhämtning och återuppbyggnad på ett sätt som enligt forskning är särskilt lämpligt vid rehabiliterande insatser.

Om verksamheten mellan 2012 och 2022

Under åren 2012-2022 har Region Dalarna genom Fornby folkhögskola och med finansiering framförallt från Samordningsförbundet Finsam Falun erbjudit insatser kallad ”Grön förrehabilitering” eller ”Grön Rehab”. Verksamhet har funnits både i Sjulsarvet och i Vassbo, Falu kommun. Utifrån befintlig forskning och praktisk evidens har verksamheten utvecklats och erbjudit natur- och djurunderstödd rehabilitering som förberedelse inför arbetslivsinriktad rehabilitering eller studier.

Målgruppen har varit ungdomar och vuxna personer mellan 16-65 år som under en lång tid varit utanför arbetsmarknaden på grund av långvarig sjukskrivning eller av sociala orsaker. Natur- och djurunderstödd hälsoutveckling med handledarstöd i grupp har haft cirka 280 deltagare, majoriteten av dessa med positiva resultat, både avseende upplevd hälsa och förflyttning mot arbete/studier.

Vad händer hösten 2022?

Hösten 2022 upphör verksamheten i sin nuvarande form. Fokus kommer nu att läggas på utvärdering av projektets 10-åriga verksamhet och på att ta fram förslag till verksamhetsutveckling för framtida behov av naturbaserade insatser.

Kontakt

Marie GudmundssonLeg. Arbetsterapeut

E-post: marie.gudmundsson@regiondalarna.se