Storstugan Fornby folkhögskola

Konferenser

Behöver ni ett trivsamt ställe att hålla era konferenser och möten på? Fornby kan erbjuda en avspänd och naturskön miljö med tillgång till olika kurs- och konferenslokaler på området.

Förutsättningar för konferens på Fornby folkhögskola, hösten 2020

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regler i fråga om Corona-pandemin, har vi nödgats göra en del förändringar i vår verksamhet.

Nedan sammanfattas det som gäller:
- Maximerat antal gäster i olika lokaler på konferenser.

- Matsalen kommer att ta emot konferensgäster för lunch
kl 12.30 eller 12.45.

- Om det är konferens i flera lokaler samtidigt med mer än 40 gäster totalt kommer även Storstugan (gamla matsalen) att användas för någon av grupperna vid lunchen.

- Kaffet serveras både för- och eftermiddag i konferenslokalerna.

- Vi kommer inte att göra några avsteg i fråga om maximalt antal gäster i lokalerna.


De anpassningar som gjorts är:
- Ungefär hälften av platserna i alla lokaler har tagits undan för att kunna hålla rekommenderat avstånd till varandra.

- Rutinerna för köer har ändrats genom att använda fler ytterdörrar. Markeringar finns för avstånd där köer brukar bildas.

- Städrutinerna är uppdaterade.

- Skyltar med uppmaningar om avstånd och handhygien är uppsatta.

Anpassningarna kan ändras, beroende på myndigheternas beslut. Därmed kan vi få lov att ställa in bokningar med kort varsel.

Du hittar priser, lokalbeskrivningar med mer i menyn.

Dela:

Hade du nytta av informationen?