Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

block och pennor

Praktisk info

Här hittar du praktisk information inför dina studier på Fornby folkhögskola.

Läsåret 2018/2019

Höstterminen pågår 27/8 - 21/12, 2018.
Vårterminen pågår 10/1 - 5/6, 2019.

Fritidsledarkursen pågår höstterminen 20/8 - 21/12 2018 och vårterminen 10/1 - 5/6 2019.

Etableringskursen (i Ludvika) för nyanlända pågår i 6 månader, utan lov.

Studiemotiverande kurser (SMF) pågår i 3 månader, utan lov.

Läsåret 2019/2020

Höstterminen pågår 26/8 - 20/12, 2019
Vårterminen pågår 9/1 - 3/6, 2020

Fritidsledarkursen pågår höstterminen 19/8 - 20/12, 2019 och vårterminen 2/1 - 3/6, 2020.

Frånvaro

Anmäl sjukdom eller annan frånvaro till skolan i Schoolsoft, ett webbprogram för frånvaroregistrering. Du kan även anmäla frånvaro genom att ringa till skolan på 0243-23 95 50 eller mejla till info@fornby.se

Är du över 20 år ska du även anmäla egen sjukdom till Försäkringskassan på telefon 020-524 524, via webben eller på blankett 2428 Studieförsäkringan under sjukdom.

Intyg

Vid egen sjukdom eller vård av närstående krävs läkarintyg efter sju dagar. Vid Vård av barn krävs läkarintyg efter 14 dagar. Skolan anmäler hög frånvaro till CSN, som i sin tur avgör rätten att behålla studiemedel.

Dela:

Hade du nytta av informationen?