Leende man

Svenska som andraspråk

Vi tror på att integrera undervisningen i svenska som andraspråk i våra inriktningar. Därför kan du som vill läsa svenska som andraspråk på gymnasienivå göra det på allmän kurs.

Läs mer om allmän kurs i Falun.

Hade du nytta av informationen?