person som spelar elbas

Allmän kurs - Borlänge

På allmän kurs kan du läsa in grundskole- eller gymnasiebehörigheter och/eller komplettera dina tidigare studier samtidigt som du utvecklar självkänsla, eget ansvar och allmänbildning. Även för dig med svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Våra inriktningar

Dator i undervisningen

På allmän kurs behöver du tillgång till bärbar dator för att ta del av undervisningen. Om du inte har egen dator kan du hyra av oss terminsvis. Om du hyr dator av oss har du tillgång till den även på din fritid (ej under sommarlovet).

Hyra för bärbar dator (Chromebook): 600 kr/termin

Gemensamt för allmän kurs

 • Vi arbetar med ganska små sammanhållna grupper och lärarlag för att skapa en lugn och förutsägbar studiemiljö
 • De ämnen du studerar förutom inriktningen är; svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap.
 • Studierna formas efter dina och gruppens tidigare kunskaper och erfarenheter.
 • En halv dag i veckan ägnar vi åt skapande verksamhet eller fysisk aktivitet.
 • Som deltagare är du också en del i våra gemensamma aktiviteter till exempel temadagar, friluftsdagar och kulturprogram.
 • Istället för betyg får du ett studieomdöme om din förmåga till fortsatta studier.
 • Du kan nå behörighet för fortsatta studier på yrkeshögskola eller universitet/högskola. Detta gäller oavsett vilken av de olika inriktningarna som du väljer att gå.

Varierande arbetssätt för olika inriktningar

 • I Allmän inriktning för du extra tid för ämnesstudierna
 • I Extra stöd för du särskild hjälp att strukturera dina ämnesstudier och en anpassad studiemiljö
 • I Sikte på högskolestudier läser du de flesta ämnena tematiskt.
 • I Estetisk inriktning finns möjlighet att välja om du vill läsa ämnena tematiskt eller ämnesvis
 • I Människan i världen (schemalagd distans) läser du ämnena omväxlande tematiskt och ämnesvis

Behörighetskrav

För att få börja på kursen måste du vara minst 18 år eller fylla 18 under året.