närbild man

Allmän kurs - Falun

Vår filial i Falun håller till i ljusa och öppna lokaler på Nybrogatan 12 som ligger centralt. Här erbjuder vi allmän kurs på grundskole- eller gymnasienivå. Allmän kurs i Falun är även för dig som har svenska som andraspråk. Kursen kan ge behörighet för vidare studier.

Våra inriktningar

Gemensamt för allmän kurs

  • De ämnen du studerar förutom inriktningen är; svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap.
  • Studierna formas efter dina och gruppens tidigare kunskaper och erfarenheter.
  • En halv dag i veckan ägnar vi åt skapande verksamhet eller fysisk aktivitet.
  • Som deltagare är du också en del i våra gemensamma aktiviteter till exempel temadagar, friluftsdagar och kulturprogram.
  • Istället för betyg får du ett studieomdöme om din förmåga till fortsatta studier.
  • Du kan nå behörighet för fortsatta studier på yrkeshögskola eller universitet/högskola. Detta gäller oavsett vilken av de olika inriktningarna som du väljer att gå.

Dator i undervisningen

På allmän kurs behöver du tillgång till en bärbar dator för att ta del av undervisningen.

Om du inte har en dator så kan du hyra en av oss terminsvis. Om du hyr dator av oss så har du tillgång till den även på din fritid (ej under sommarlov)

Hyran för en bärbar dator (Chromebook) är 600 kr / termin. 


Behörighetskrav

För att få börja på kursen måste du vara minst 18 år eller fylla 18 under året.