Fornby personal 2018

Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter till skolans ledning och e-postadresser till vår personal.

Adress

Fornby folkhögskola
Fornbyvägen 9
784 62 Borlänge
Växel 0243-23 95 50

Skolledning

Hjalle Östman, rektor Fornby

Rektor Hjalle Östman
Telefon 0243-23 95 05
hjalle.ostman@fornby.se

Anna Widell, biträdande rektor

Biträdande rektor Anna Widell
Telefon 0243-23 95 55
anna.widell@fornby.se

Astrid Eriksson, intendent/biträdande skolledare

Servicechef Astrid Eriksson
Telefon 0243-23 95 35
astrid.eriksson@fornby.se

Studie- och yrkesvägledning

Lena Frendin

Studie- och yrkesvägledare Lena Fredin
lena.fredin@fornby.se

Konferens- och internatansvarig

Lisbeth Backström, internatansvarig

Konferens- och internatansvarig Lisbeth Backström
lisbeth.backstrom@fornby.se

Yvonne Westin, receptionist

Yvonne Westin yvonne.westin@fornby.se

Ulrica Wärnfeldt Wikman 

Ulrica Wärnfeldt Wikman ulrica.wikman@fornby.se

Linn Arvidsson, lärare Fornby

Linn Arvidsson linn.arvidsson@fornby.se  

Annika Beskow, lärare Fornby

Annika Beskow annika.beskow@fornby.se 

 Kristina "Kicki"  Björktorp, lärare Fornby

Kristina "Kicki"  Björktorp kristina.bjorktorp@fornby.se 

Lisbeth Boholm, lärare Fornby

Lisbeth Boholm lisbeth.boholm@fornby.se

Mia Marie Bolling, lärare

Mia Marie Bolling miamarie.bolling@fornby.se  

Kristina Hellström, lärare Fornby

Katarina Ehlis kh@fornby.se 

Göran Ehn, lärare Fornby

Göran Ehn goran.ehn@fornby.se 

Maria Ekenberg

Maria Ekenberg maria.ekenberg@fornby.se (arbetar på Grön Rehab, Sjulsarvet i Falun)

Karin Eklund, lärare Fornby

Karin Eklund karin.eklund@fornby.se (tjänstledig läsåret 19/20)

Daniel Eriksson, lärare Fornby

Daniel Eriksson daniel.eriksson@fornby.se 

Håkan Franklin, lärare Fornby

Håkan Franklin hakan.franklin@fornby.se 

Lena Fredin

Lena Fredin lena.fredin@fornby.se

Göran Götbo, lärare Fornby

Göran Götbo goran.gotbo@fornby.se

Catrin Grundfeldt, lärare

Catrin Grundfelt catrin.grundfelt@fornby.se

Lena Hallor, lärare Fornby

Lena Hallor lena.hallor@fornby.se

 

Ulrika Hill, lärare Fornby

Ulrika Hill ulrika.hill@fornby.se 

Louise Hjalmarsson, lärare Fornby

Louise Hjalmarsson louise.hjalmarsson@fornby.se 

Jenny Hjälte, lärare

Jenny Hjälte jenny.hjalte@fornby.se

Karin Johansson Tillgren

Karin Johansson Tillgren karin.tillgren@fornby.se (tjänstledig läsåret 19/20)

Lisa Karlsson

Lisa Karlsson lisa.karlsson@fornby.se

Petrea Karlsson petrea.karlsson@fornby.se

Bûlent Kerpeten, lärare Fornby

Bûlent Kerpeten bülent.kerpeten@fornby.se 

Peter Lergell peter.lergell@formby.se

Benita Lindholm benita.lindholm@fornby.se

May Lindholm, lärare Fornby

May Lindholm may.lindholm@fornby.se 

Jan Lindstedt, lärare Fornby

Jan Lindstedt jan.lindstedt@fornby.se 

Kicki Sandberg, lärare Fornby

Kicki Sandberg kicki.sandberg@fornby.se

Pernilla Nord, lärare

Pernilla Nord pernilla.nord@fornby.se

Mikael Näregård mikael.naregard@fornby.se

Ulf Stackeryd, lärare Fornby

Ulf Stackeryd ulf.stackeryd@fornby.se (tjänstledig läsåret 19/20)

Katarina Sundström-Rask katarina.sundstromrask@fornby.se

Peter Svedin

Peter Svedin peter.svedin@fornby.se

Helena Uhlbäck, lärare Fornby

Helena Uhlbäck helena.uhlback@fornby.se

Anna Widell, lärare Fornby

Anna Widell anna.widell@fornby.se

Johan Wixner, lärare Fornby

Johan Wixner johan.wixner@fornby.se

Marita Öberg, lärare Fornby

Marita Öberg marita.oberg@fornby.se

 

Kursassistenter

Stina Bylund, kursassistenter

Stina Bylund stina.bylund@fornby.se (föräldraledig läsåret 19/20)

 

Sofia Nordin Hurtig, kursassistent

Sofia Nordin Hurtig sofia.nordin-hurtig@fornby.se

Sara Svartling, kursassistent

Sara Svartling sara.svartling@fornby.se

Sofie Frieberg sofie.frieberg@fornby.se

 

Lokalvårdare

Ylva Abrahamsson

Ylva Abrahamsson ylva.abrahamsson@fornby.se 

Maria Knutsson maria.knutsson@fornby.se

Linda Axelsson

Linda Axelsson linda.axelsson@fornby.se föräldraledig läsåret 19/20

Karin Åkerstein

Karin Åkerstein karin.akerstein@fornby.se

Vaktmästare

Niclas Malmberg, kursassistent

Niclas Malmberg niclas.malmberg@fornby.se 

Anders Högvall

Anders Högvall  anders.hogvall@fornby.se (tjänstledig för studier)

Jörgen Persson

Jörgen Persson jorgen.persson@fornby.se

Sofie Frieberg sofie.frieberg@fornby.se

 

Lena Cederlöf lena.cederlof@fornby.se

 

Ulrika Edlund

Ulrika Edlund ulrika.edlund@fornby.se

 

Karolin Stelius

Karolin Stelius  karolin.stelius@fornby.se (tjänstledig för studier läsåret 19/20) 

 

Caroline Fredin caroline.fredin@fornby.se 

 

Sofia Wadh

Sofia Landin sofia.landin@fornby.se

 

Sofia Nordin Hurtig

Sofia Nordin Hurtig sofia.nordin-hurtig@fornby.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?