Fornbys kamratförbund

Fornby har ett kamratförbund som arbetar för att stärka gemenskapen mellan alla som studerar, har studerat, arbetar eller har arbetat på skolan.