Nära till språket

Kursen "Nära till språket" bedriver vi som ett projekt i samarbete med Borlänge kommun. En nystart för att komma närmare det svenska språket och samhället. En kurs för dig som studerat på SFI förut men inte blivit klar med kurs A eller B.

Vi kommer att studera svenska på olika sätt. Vi kommer att vara på Fornby men också åka på lite olika studiebesök. 

Du kommer att lära dig många nya ord. Vi ska prata mycket med varandra, läsa och skriva. Det finns mycket som handlar om matematik i våra liv. Det ska vi också studera mer.

Vi kommer att prata om vad som är samma och olika i svenska språket och i ditt modersmål. Vi kommer också att prata om hur man lär sig ett nytt språk när man är vuxen.

Vi kommer att träffa andra deltagare som studerar på Fornby. Vi gör olika saker tillsammans och du får öva på att prata svenska. En eftermiddag i veckan studerar alla på skolan tillsammans i små grupper. Du får välja mellan olika saker till exempel Keramik, Bild, Brodera, Tälja, Friskvård, Yoga. 

Kostnader

Att studera på Fornby är gratis. Du kan köpa fika och lunch på skolan. Du kan ta med dig fika och lunch själv om du vill. 

Kursen bedrivs genom samarbete med Borlänge kommun, så om du blir antagen till kursen kan du söka försörjningsstöd. Du kan också söka pengar för busskort när du söker försörjningsstöd. 

Kontakt

Receptionen: Fornby folkhögskola tel 0243-23 95 50

Lärare: Fornby MiaMarie Bolling tel 070-393 50 43