Två kvinnor och två män med ryggsäckar som pekar och läser på en skylt ute i naturen.

Fritidsledarutbildning

Som fritidsledare arbetar du som ledare med att möjliggöra en inspirerande fritid. På vår utbildning lär du dig hur.

Utbildningen är en tvåårig heltidsutbildning som genomförs på Fornby folkhögskola. Vi erbjuder även några av platserna på utbildningen som schemalagd distansutbildning.

Snabbfakta om studier på skolan

Studieort: Borlänge

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: ansökan stängd

Schemalagda studier på distans

Studieort: Valfri (OBS dock fysiska närträffar 4-5 dagar i Borlänge 3-4 gånger/termin)

Studietakt: 100%

Längd: 2 år.

Ansök senast: ansökan stängd

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Övrigt: Möjlighet till boende på internat kan finnas vid närträffar (förbokas)

Teknikkrav: Egen dator (PC, Mac eller Chromebook), webbläsaren Chrome, stabil internetanslutning, kamera, högtalare och mikrofon krävs. Vi arbetar i Googlemiljö, där mötesverktyget är Google Meet.

Schemalagda distansstudier innebär att du är med på alla lektioner i realtid, digitalt, samt vid närträffar på plats på Fornby 4-5 dagar ca 3-4 gånger per termin. På närträffarna gör vi praktiska delar av utbildningen. De dagar som distansstuderande är på Fornby kan kvällsaktiviteter förekomma. Om du behöver boende under närträffarna så finns möjlighet att hyra rum på internatet (vandrarhemsstandard). Distansstuderande kan naturligtvis göra sin praktik på hemorten.

Läsårstider

  • Höst 2024 15 augusti - 18 december
  • Vår 2025 8 januari - 10 juni
  • Höst 2025 18 augusti - 19 december 
  • Vår 2026 8 januari - 10 juni

Kursbeskrivning

På Fritidsledarutbildningen på Fornby har vi två fokusområden. Det första fokusområdet ger dig de praktiska verktygen för att bli en bra ledare. Vi övar mycket på praktiskt ledarskap med olika metoder och verktyg som bidrar till att du blir trygg i din ledarroll. Till exempel får du prova på att leda inom gruppen och lite längre in i utbildningen har vi många skarpa uppdrag där vi gör aktiviteter för hela skolan, ordnar läger, friluftsdagar och ett stort offentligt arrangemang. 

Vårt andra fokusområde är det främjande förhållningssättet, det betyder att alla ska bli inkluderade, sedda och bekräftade och få känna att de duger och kan. Det ska vara kul för alla!

Kursen innehåller också grunder inom pedagogik, psykologi och sociologi samt teori kring fritiden och fritidsarbete. 

Fokusområdena innebär att vi betonar det som fungerar och varför det fungerar. De mer teoretiska inslagen handlar om Vad människor är och behöver och Varför det är så. De praktiska momenten i kursen handlar om Hur du som ledare använder dessa teoretiska kunskaper. 

Våra fokusområden leder till att du som fritidsledare vet hur man på bästa sätt utvecklar människors självkänsla och självförtroende och hur du stärker människors möjlighet att påverka och forma sina egna liv. 

I utbildningen infår praktik inom olika verksamheter, i sammanlagt 14 veckor, för att du ska få erfarenhet från olika delar i yrkesområdet och hitta det område där du känner dig mest hemma. 

Efter utbildningen

Möjligheterna till arbete är mycket goda efter avslutad utbildning, det visar de senaste årens undersökningar om vad som händer med de som går fritidsledarutbildning i Sverige.

Studera på skolan eller som schemalagd distans

Utbildningen är en tvåårig heltidsutbildning som genomförs på Fornby folkhögskola. Vi erbjuder även några av platserna på utbildningen som schemalagd distans vilket innebär att du kopplar upp dig och är med på lektionerna digitalt varje dag. I distanskursen ingår näträffar då du deltar på plats på Fornby i praktiska moment. Under närträffar kan även kvällsaktiviteter förekomma.

Antagningsvillkor

3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet

Antagningsintervju tillämpas.

Kostnader

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på kurs.

Omkostnadsavgift: 1.540 kr per läsår (i denna ingår kostnader för vissa av skolans gemensamma aktiviteter) 

Materialavgift: 4.300 kr per läsår. (materialavgiften går till resor, studiebesök och material etc.) Materialavgiften gäller vid påbörjad termin och återbetalas ej vid avbrutna studier. Kostnader för kurslitteratur tillkommer. 

Omkostnadsavgift för studerande på distans: 405 kr per läsår

Kostnader för kurslitteratur tillkommer. 

Dator i undervisningen

På fritidsledarutbildningen behöver du tillgång till en bärbar dator för att ta del av undervisningen. Om du inte har en dator så kan du hyra en av oss terminsvis. Om du hyr dator av oss så har du tillgång till den även på din fritid (ej under sommarlov). Hyran för en bärbar dator (Chromebook) är 655 kr / termin.

Övrig fakta

Boende: Möjlighet till boende på internat finns.
Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Kontakt kursansvariga

Annika Beskow

Telefon 0243-215363

E-post ab@fornby.se


Stina Bylund

Telefon 0243-215364

E-post sb@fornby.se