Läsårstider

Alla kurser 

(förutom fritidsledarutbildningen)

Läsåret 2024/2025 

Höst 2024 22 augusti - 18 december 

Vår 2025 8 januari - 3 juni

Fritidsledarutbildningen

Läsåret 2024/25

Höst 2024 15 augusti - 18 december

Vår 2025 8 januari - 10 juni