Läsårstider

Alla kurser 

(förutom fritidsledarutbildningen)

Läsåret 2023/2024

Höst 2023 24 augusti - 20 december

Vår 2024 8 januari - 31 maj

Läsåret 2024/2025 

Höst 2024 22 augusti - 18 december 

Vår 2025 8 januari - 3 juni

 

Fritidsledarutbildningen

Läsåret 2023/24

Höst 2023 17 augusti - 20 december

Vår 2024 8 januari - 7 juni

Läsåret 2024/25

Höst 2024 15 augusti - 18 december

Vår 2025 8 januari - 10 juni

Läsåret 2025/26

Höst 2025 18 augusti - 19 december

Vår 2026 8 januari - 10 juni