Funktionsnedsättning och bristande språk

På Fornby finns möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska.

I samband med antagningen kan du diskutera med den kursansvariga läraren förutsättningarna för studier med funktions­nedsättningar. Skolan har lärare med specialpedagogisk utbildning.

Vi kan också hjälpa dig att ansöka om förstärkningsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. I så fall behöver vi snarast få information om dina eventuella funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter.

Fornby erbjuder Allmän kurs med svenska som andraspråk. Hos oss finns lärare med hög kompetens inom andraspråksundervisning, vilket gör förutsättningarna att lära sig svenska hos oss goda.

Fornby är så långt det är möjligt anpassat för rullstolsburna och personer med olika funktionshinder, trots att miljön består av flera äldre byggnader.