Man som kastar löv

Om studierna

Att läsa på folkhögskola är inte som att läsa på vilken skola som helst. Hos oss får mötet och samtalet ta plats i klassrummet. Att lära sig av varandra och dela med sig av sina kunskaper gör att en dag i klassrummet aldrig ser likadan ut.

Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen är utmärkande för folkhögskolan som skolform. Vi utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Det ger möjligheter för kursdeltagarna att påverka studiernas inriktning och innehåll. 

Folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en nedre åldersgräns på 18 år. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola. Folkhögskolorna har olika typer av kurser, med en mängd olika inriktningar och ämnesområden:

  • Allmän linje (behörighetsgivande) som är ett alternativ till gymnasieskolan eller komvux på olika nivåer
  • Profilkurser
  • Yrkesutbildningar
  • Distanskurser
  • Kortkurser, framför allt sommarkurser

Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och regionbidrag. De flesta kurserna ger de studerande rätt att få studiestöd genom CSN.

Regeringen har följande syften med statens bidrag till folkbildningen:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda för och öka delaktigheten i kulturlivet

Det finns 155 folkhögskolor runt om i landet. Fornby folkhögskolas huvudman är Region Dalarna.