uppslagen bok, glasögon och pennburk

Intyg och behörigheter

Vi lämnar intyg till samtliga studerande i samband med studiernas avslutande.

Du som går allmän kurs och studerar på gymnasienivå får, om du önskar, ett studieomdöme som avser skolans samlade bedömning av dina förutsättningar för framtida studier.

I de allmänna kurserna kan du uppnå godkänt i de ämnen som ingår i grundläggande behörighet (motsvarande gymnasieexamen). Är du godkänd i samtliga dessa ämnen och har studerat sammanlagt tre år på gymnasienivå är du behörig att söka till högskola och universitet. De tre åren kan vara ett års yrkesverksamhet plus två år på folkhögskola, ett år på gymnasium och två på folkhögskola eller två år på gymnasium och ett på folkhögskola.