Kostnader

Själva undervisningen på Fornby är avgiftsfri. Däremot behöver du betala en omkostnadsavgift till skolan samt kostnader för böcker och arbetsmaterial.

Folkhögskolor har ingen kursavgift, du betalar inte för dina lektioner. Däremot tar vi ut avgifter för dig som studerar i form av en omkostnadsavgift, materialkostnader etc. Avgifterna varierar mellan olika kurser. 

I dokumentet Kostnader får du full koll på de avgifter som tillkommer just din kurs från och med våren 2024. Här hittar du även priser på internathyra och måltider.

Kostnader som gäller för våren 2024 (pdf, 8 sidor)

Kostnader som gäller from 1/8 för läsåret 2024/25 (pdf, 8 sidor)

Använder du egen bil vid studiebesök eller andra utflykter får du reseersättning med 18,50 kr/mil.

Dina medresenärer betalar i dessa fall 10 kr per resa inom Borlänge och Falun, samt 20 kr vid resor utanför kommunen, till skolan. 

För tillgång till lokaler efter skoltid krävs en nyckelbricka till det elektroniska låset. Borttappad bricka ersätts med 30 kr. I vissa fall behövs också nyckel. Borttappad nyckel ersätts med 250 kr.

Man kan få studentrabatter på allt du kan tänka dig. Här hittar du t.ex. rabatt på mobilabonnemang (s.k. studentabonnemang), studentrabatt på kurslitteratur, hotell och resor, mat, nöje, mode och mycket mer.

Läs mer om Mecenatkort (extern länk)