Närvaro och frånvaro

Så här anmäler du frånvaro till skolan. Har du inte meddelat frånvaro blir frånvaron ogiltig. Skolan anmäler hög frånvaro till CSN, som i sin tur avgör rätten att behålla studiemedel.

Frånvaro

Anmäl sjukdom eller annan frånvaro till skolan i Schoolsoft, ett webbprogram för frånvaroregistrering. Du kan även anmäla frånvaro genom att ringa till skolan på 0243-23 95 50 eller mejla till info@fornby.se

Är du över 20 år ska du även anmäla egen sjukdom till Försäkringskassan på telefon 020-524 524, via webben eller på blankett 2428 Studieförsäkringan under sjukdom.

Läkarintyg

Vid egen sjukdom eller vård av närstående krävs läkarintyg efter sju dagar. Vid Vård av barn krävs läkarintyg efter 14 dagar. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?