Närvaro och frånvaro

Så här anmäler du frånvaro till skolan. Har du inte meddelat frånvaro blir frånvaron ogiltig. Skolan anmäler hög frånvaro till CSN, som i sin tur avgör rätten att behålla studiemedel.

Frånvaro 

Anmäl sjukdom eller annan frånvaro till skolan i Schoolsoft, ett webbprogram för frånvaroregistrering. Du kan även anmäla frånvaro genom att ringa till skolan på 0243-23 95 50 eller mejla till info@fornby.se

Är du över 20 år ska du även anmäla egen sjukdom till Försäkringskassan på telefon 020-524 524, via webben eller på blankett 2428 Studieförsäkringan under sjukdom.

Är du över 20 år ska du anmäla vård av barn till CSN, genom att antingen skicka e-post eller ringa CSN.

Se mer info på CSN:s hemsida csn.se

Läkarintyg krävs efter 7 kalenderdagar

Vid egen sjukdom, vård av sjukt barn eller vård av närstående krävs läkarintyg efter sju kalenderdagar.