Handlingsplan för en drog- och alkoholfri skolmiljö

Syftet med handlingsplanen är att Region Dalarnas folkhögskolor ska erbjuda alla studerande en trygg och hälsofrämjande miljö. Detta innebär en miljö fri från droger och alkohol.

Regler

  • Alla former av bruk, innehav eller försäljning av droger och alkohol är förbjudet. Med droger avses här narkotika, dopingmedel, icke ordinerade medicinska preparat samt andra narkotikaklassade kemiska substanser. Brott mot ovanstående leder till disciplinära åtgärder enligt handlingsplanen.

  • Om någon uppträder berusad, av droger eller alkohol, under skolans aktiviteter, på internat eller i skolans gemensamma lokaler kommer även detta att leda till disciplinära åtgärder.

  • Personal som får vetskap om bruk av droger och/eller alkohol, eller att någon uppträtt berusad/påverkad, är skyldig att informera rektor. Rektor har huvudansvaret att i samverkan med berörda studerande och personal vidta åtgärder i enlighet med denna plan.

  • Vid antagning informeras de studerande om gällande handlingsplan och har, i och med att de bekräftat antagningen, även accepterat handlingsplanen.

  • Internatboende accepterar vid undertecknandet av hyresavtalet även handlingsplanen.

  • Alla, såväl studerande som anställda, har ett solidariskt ansvar för att handlingsplanen efterlevs.

Ladda ner handlingsplanen i sin helhet här (extern länk)