Bild med hjärta och texten "Fornbys värdegrund"

Vår värdegrund

Fornbys värdegrund syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en etisk plattform till grund för all vår verksamhet. Värdegrunden är ingen regelbok utan ett arbetsredskap. Den speglar våra samlade värderingar och kan ses som ett löfte och ett symboliskt handslag mellan alla på Fornby folkhögskola.

Fornbys värdegrund ska leva

Värdegrunden ska diskuteras och debatteras och användas i verkligheten.

De tre meningarna ska fungera som en kompass i vardagen när vi ställs inför etiska dilemman och moraliska avvägningar.

Det är meningar som vi ska kunna säga till oss själva och till varandra för att påminna oss om vilket förhållningssätt och vilket bemötande vi vill ha.

Ladda ner värdegrunden här (extern länk)

Vi tror att alla människor kan utvecklas.

Det innebär att alla människor äger viljan och förmågan att utvecklas.

Alla människors lika värde är grundpelaren i Fornbys människosyn. Med utmaningar och stöd skapar vi tillsammans en positiv förändring.

Vi utgår från allas erfarenheter och kunskaper samt ett professionellt förhållningssätt för att nå fortsatt utveckling.

Vi tror att bildning gör människor delaktiga.

Det innebär att vi lever efter övertygelsen att lärande är viktigt.

Vi har alltid fokus på att ge varandra bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas och stärkas som individer. 

Vår verksamhet skapar förutsättningar för ett inkluderande och demokratiskt samhälle. 

Vi möter alla människor med vänlighet, respekt och nyfikenhet.

Det innebär att ett positivt bemötande är viktigt.

På Fornby ska alla känna sig välkomna och respekterade för den de är. Vårt förhållningssätt bygger på tillit, trygghet och gemenskap.

Att lyssna på och tala med varandra är viktiga beståndsdelar för att alla ska må bra och känna meningsfullhet på Fornby.